Praktik Xarici dillər

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA MƏLUMAT

 Praktik xarici dillər kafedrasının tarixi KDPİ yaranma tarixi ilə üst-üstə düşür. Kafedra uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Ilk illərdə kafedrada ingilis, fransız, alman, fars dilləri tədris olunurdu. KDPİ  Universitet statusu  aldıqdan sonra yuxarıda adı çəkilən alman və fransız dilləri ayrılaraq kafedra kimi fəaliyyət göstərdilər. Hal-hazırda Praktik xarici dillər kafedrasında ingilis dili Universitetin bütün fakültələrində, fars dili isə Filologiya fakültəsində tədris olunur.

KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

  (BAKALAVR VƏ MAGİSTR AYRILIQDA)

1.Xarici dildə Işgüzar və Akademik kommunikasiya (ingilis dili)

2. Fars dili

3. Magistratura

KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ SİYAHISI

1 Əliyeva Zahirə Məşədiələkbər q. dos.kaf.müdiri
2 Məhərrəmova Suqurə İbrahim dosent
3 Əliyeva Kəmalə Rafiq q. f.f.dok. b/ müəl.
4 Rüstəmova İlhamə Saleh f.f.dok. b/ müəl.
5 Babayeva Arzu Tahir p.f.dok b/ müəl.
6 İbrahimova Vüsalə İlqar baş müəl.
7 Quliyeva Tahirə Qoca baş müəl. 
8 Purbayram Jalə Behman baş müəl
9 Orucova Mehriban Cabit baş müəl
10 Nəbiyeva Samirə Çingiz baş müəl.   
11 Cəfərova Səbinə Əbülfət baş müəl.
12 Kərimli Aytən Tahir baş müəl.
13 Əfəndiyeva Aytən Üzeyir q. baş müəl.
14 Bəşirova Aynur Hilal baş müəl.
15 Qurbanova Samirə Arif müəl.
16 Məmmədov Ruslan Həsən o. müəl.    
17 Əliyeva Nəsibə İslam müəl.
18 Nuriyeva Aysel Yusif q. müəl.
19 Musayeva Elzanə Məmməd q müəl.
20 Hacıhəsənova Ləman  Şəmil q. müəl.  
21 Aslanova  Fəridə   Razim q. müəl.     
22 Salahova Yeganə Həsən q müəl.      
23 Adıgözəlova Nübubət Nizami q müəl.      
24 Məmmədova Nigar Elçin q müəl.    
25 Ağamirov Cahan Mirbaba baş müəl.   müqavilə 
26 Nəsibova Fəxriyyə Bəndər baş müəl.    müqavilə
27 Həmzəyeva Taliyə Saleh baş müəl.     müqavilə
28 Nəcəfova Sentaura Məhəbbət baş müəl    müqavilə

KAFEDRANIN TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

1. Baş/l. Hüseynova Ruhiyyə Yusif qızı.

2. Lab.Hacıyeva Mətanət Novruz qızı

3. Lab.Yusifova Fizzə Kəmalədin qızı

4. Lab.Rəhimli Əlvan Xəqani oğlu

5. Lab.Məmmədova Lalə Yunis qızı

 

PRAKTİK XARİCİ DİLLƏR KAFEDRASI HAQQINDA MƏLUMAT.

 

 1. Əliyeva Zahirə Məşədi Ələkbər qızı
 2. Quliyeva Tahirə Qoca qızı
 3. Nəcəfova Sentaura Məhəbbət qızı
 4. Həmzəyeva Taliyə Saleh qızı
 5. Ağamirov Cahan Mirbaba oğlu
 6. Nəsibova Fəxriyyə Bəndər qızı
 7. Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı
 8. Rüstəmova İlhamə Saleh qızı
 9. Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı
 10. Purbayram Jalə Behman qızı
 11. Orucova Mehriban Cabit qızı
 12. Qurbanova Samirə Arif qızı
 13. Kərimli Aytən Tahir qızı
 14. İbrahimova Vüsalə İlqar qızı
 15. Bəşirova Aynur Hilal qızı               
 16. Babayeva Arzu Tahir qızı
 17. Əliyeva Nəsibə İslam qızı
 18. Məhərrəmova Suqurə İbrahim qızı
 19. Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı
 20. Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı
 21. Məmmədov Ruslan Həsən oğlu
 22. Nuriyeva Aysel Yusif qızı
 23. Məmmədova Nigar Elçin qızı
 24. Aslanova Fəridə Razim qızı
 25. Salahova Yeganə Həsən qızı
 26. Adıgözəlova Nübubət Nizami qızı
 27. Musayeva Elzanə Məmməd qızı
 28. Hacıhəsənova Ləman Şəmil qızı

   

  TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYYƏTİ