Qurbanova Samirə Arif qızı

Qurbanova Samirə Arif q.

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1982 ci il 10 iyul tarixdə Gəncə şəhərində anadan olub.

1989-1999 ci illərdə Gəncə şəhəri 15 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİL , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1999-2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsinin İngilis dili ixtisası üzrə bakalavr təhsil səviyyəsini, 2005-ci ildə isə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq fakultəsinin İngilis dili ixtisası üzrə magistratura təhsil səviyyəsini bitirmişdir.

 2018-ci ildə Fəlsəfə Doktoru Proqramı üzrə GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasının 5714.01 “ Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik” ixtisasına qiyabi doktorant qəbul olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-2007 illərdə Gəncə şəhəri 31 saylı məktəbdə ingilis dili müəllimi

2008-2010 cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Qrammatika və onun tədrisi kafedrasında laborant

2010- ildən GDU –nin Praktik Xarici Dillər kafedrasında müəllimə işləyir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanın orijinalı və ingilis dili tərcüməsində intertekstuallıq

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Intertekst ve intertekstuallıq. Tezis. Gənc alimlərin IV Respublika elmi praktik konfransı – Gəncə. 2019, s. 262-264, İşarə sayı- 8 008 s.262-264.
  2. Bədii mətndə intertekstin və intertekstuallığın təyini məsələləri. Məqalə. “Dil siyasəti və müasir dövr” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransın materialları  – Bakı Slavyan Universiteti. 2019, s. 186-190. İşarə sayı -2 349 s.186-190.
  3. Aspects of intertextuality in the novel “The Unfinished Manuscript” by Kamal Abdulla. Məqalə. El Ruha 8th international conference on social science: Karak, Jordan Mutah University. 2021, s.302-309. İşarə sayı-16 160, s.302-309.
  4. ALLUSION TO THE EPICS “KITABI-DADA GORGUD” IN K. ABDULLA’S NOVEL “INCOMPLETE MANUSCRIPT”. Məqalə. Міжнародний гуманітарний університет офіс 502, Україна, 2021. № 49 том 2, s. 62-67. İşarə sayı- 25 368, s.62-67.
  5. Intertextual equivalents in the english translation of K.Abdullah’s novel “Incomplete Manusscript”. Məqalə, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “ƏLYAZMALAR YANMIR”elmi jurnalı, 2021, s. 98-104. İşarə sayı- 18 345, s.98-104.
  6. Posmodernist bədii diskursun əsas xüsusiyyətləri (Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı əsasında). Məqalə. Terminologiya məsələləri. Bakı, 2021, s. 65-70. İşarə sayı-19 237, s.65-70.
  7. “YARIMÇIQ ƏLYAZMA” ROMANINDA XƏTAİ İNTERTEKS-TEMALARI. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri. 2021, Işarə sayı- 16 696,  s.322-330.
  8. Bədii mətndə intertekstuallıq. Məqalə, Elmi Xəbərlər, Gəncə Dövlət Universiteti, 06.04.2022, №1, İşarə sayı- 3217, s.170-177.
  9. Kamal Abdullanın “Yarımçıq Əlyazma” romanının intertekstuallıq aspektləri. Məqalə, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri, 12.07.2022, №8, İşarə sayı- 2844, s.253-260.