Qurbanova Samirə Arif qızı

Qurbanova Samirə Arif qızı

Qurbanova Samirə Arif qızı – baş müəllim

Qurbanova Samirə Arif qızı

Gəncə  Dövlət  Universitetinin  “Praktik   Xarici Dillər ” kafedrasının   müəllimi.

QISA   BİOQRAFİK   MƏLUMAT

 • 1982- ci il 10 iyulda   Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1989-ci ildə Gəncə  şəhəri  29 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır və həmin  məktəbi  bitirmişdir.
 • Bir övladı

TƏHSİLİ, ELMİ    DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADI

 • 1999-2003-cü illərdə Gəncə şəhərində  Gəncə  Dövlət  Universitetinin  “Xarici dil-İngilis dili” istiqaməti  üzrə  bakalavr  dərəcəsi  almışdır.
 • 2003-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət  Universitetinin   “Dilşünaslıq” istiqaməti   üzrə    magistr dərəcəsini bitirmişdir.

ƏMƏK   FƏALİYYƏTİ

 • 2008-2010-ci illərdə “Qrammatika və İngilis dilini tədrisi ” kafedrasında   laborant işləmişdir.
 • 2010-cu ildən “Praktik Xarici dillər” kafedrasında  müəllim  işləyir.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Şifahi nitqin öyrədilməsi   və   inkişafı problemləri. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2011 № 2
 • Tərcümənin növləri. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2013 № 2
 • İngilis dili rəsmi  dövlət dili kimi neçə  ölkədə danışılır. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2013 № 4
 • Xarici dillərin tədrisi metodikası, fənnin obyekti, predmeti və  tədqiqat  metodları. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2015 № 1
 • İngilis dilində  ərzaq  idiomları   və onların  azərbaycan dilində tərcüməsi. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2015 № 1
 • On classification of   idioms  in phraseology. GDU, Elmi  xəbərlər, Gəncə, 2015 №  2