Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı

Əfəndiyeva Aytən Üzeyir q.

Vəzifəsi:    baş müəllim

Tel  050 361-25-60

Email  ayten.efendiyeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

1983-cü il sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1990-2000-ci illərdə Gəncə şəhər 6 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİDƏRƏCƏ ADLARI

2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filalogiya fakuləsinin İngilis dili ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-ci ildə GDU-nun  Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2019-cu ildə GDU-nun dissertantura şöbəsinin 5714.01 şifrəsinin Müqayisəli tarixi-müqayisəli tipoloji  dilçilik ixtisasına daxil olmuş, 2023-cü ildə GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasında dissertasiya işinin ilkin müzakirəsini yerinə yetirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-2014-cü illərdə Gəncə Humanitar Kollecində müəllim

2014-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət universitetinin Praktik Xarici Dillər kafedrasında müəllim

2023-cü ilin aprel ayından baş müəllim

TƏLTİFLƏRİ

Yoxdur

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İngilis və Azərbaycan dilinin müqayisəli öyrənilməsi, ingilis və azərbaycan dillərində anlama feillərinin struktur semantik xüsüsiyyətlərinin araşdırılması.

Elmi əsərləri

 1. İnkar söz və əvəzliklərin fərqli və oxşar cəhətləri, GDU Elmi xəbərlər 2016
 2. “Do and make” feillərinin işlənmə xüsusiyyətləri
 3. Ciaran Carson’s sonnet sequence Bakı Slavyan universiteti,2018 №2
 4. İcazə vermək mənasında işlədilən feillərin cümlədə funksiyası, GDU Elmi xəbərlər ,2019 №1
 5. Language, meaning and contex Filalogiya məsələləri, Bakı 2020 №3
 6. Anlama lingvistik hadisə kimi, filalogiya məsələləri, Bakı 2020,№ 12
 7. Anlama feillərinin tədqiqinə müxtəlif baxışlar, GDU, Elmi xəbərlər,2020 №2
 8. Anlamanın dilçiliyin müxtəlif sahələrində dərki, BSU, Elmi əsərlər, 2021 Bakı№1
 9. Ünsiyyət nəzəriyyəsində meta-kommunikasiya termininin şərhi, Naxçıvan Universiteti, Elmi Əsərlər, 2021, № 3
 10. Semantik sahənin mahiyyəti məsələsi, GDU Elmi xəbərlər,2021 №2
 11. Methods of the study of verbs of understandings in linguistics, Traektoriya Nauki international scientific journal Slovac republic,2022, vol 8 , №6
 12. Principles of formation of lexical -semantic groups, Ukrayna 2022 tom 33 №4 , I hissə

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  İŞTİRAKI:

 1. Functional aspect of speech sounds, 17-18 oktyabr 2018, Gəncə, Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı
 2. Pecularities of English idioms, 25-26 0ktyabr 2019, Gəncə, Gənc alimlərin IV Respublika elmi-praktik konfransı
 3. Anlama Linqvo-Fəlsəfi fenomen kimi, Beynəlxalq elmi jurnal , V Respublika elmi qaynaqlar konfransı 02 noyabr 2021,
 4. İngilis dilində anlama feillərinin məna xüsusiyyətləri, The international Scientific symposium. Sciense and the culture in the modern world. Dedicated to the day of solidarity of world azerbaijanis.
 5. Humanitar elmlərdə anlama, Elmi iş, beynəlxalq elmi jurnal, VIII Beynəlxalq elmi araşdırmalar konfransın materialları, 26 aprel 2022.

Dil bilgisi: ingilis dili, rus dili

Partiyalılığı: 2002-ci ildən YAP-ın üzvüyəm