Kateqoriya Arxivləri: Dekanlıq

elmi şura

ÇIXIŞLAR:               1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.M.Rəhimov, b/m.M.Aslanova, f.f.d.V.İsgəndərova, dos.E.Atakişiyev çıxış edərək T.S.Ağayevanın  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər. GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin                                                                   23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli                                                                   Elmi Şura iclasının protokolundan  Ç I X A R I Ş                                                         […]

Davamı

Mühazirələr

KAFEDRALAR Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi I SEMESTR Dilçiliyə giriş -S.Hacıyeva. II kurs, E.Abdullayeva II kurs Ümumi Dilçilik – Z.Qəhrəmanova III-IV kurs Xarici dilin üslubiyyatı – Adilov Rasim III kurs Talıbova A  Nəzəri qrammatika- Adilov R. III kurs Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs Metodika – G.Məmmədova, Məmmədzadə N, II- III kurs    Dilçilk tarixi-Məmmədzadə N. […]

Davamı

Dekan

  Əsgərov Əjdər Ələsgər oğlu      Xarici dillər fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri namizədi, dosent Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu. 1952-ci ilin dekabrın 1-də Goranboy rayonunun Goranlı kəndində anadan olub. 1977-1982-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda oxuyub, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi və tərbiyəçi ixtisasını almışdır. 1982-86-cı illərdə orta məktəbdə rus dili müəllimi işləmişdir. […]

Davamı