Alman dili

Kafedranın tarixi haqqında məlumat:  

            Alman dili kafedrası alman dilini tədris edən çox fənli kafedradır. Kafedra gənc kafedralardan biridir və ilk dəfə olaraq 2005-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Alman dili bir fənn kimi universitetimizin ilk fəaliyyət illərindən tədris edilmişdir. Lakin alman dilinin ayrıca ixtisas fənni kimi tədris edilməsi və alman dili kafedrasının yaranması Bakıdakı Almaniya Federativ Respublikasının səfirliyi, Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) və Universitetimizin rəhbərliyinin qarşılıqlı razılığı əldə edildikdən sonra baş tutmuşdur. Alman dili ixtisası respublikada ADU və BDU-dan sonra qərb regionunda isə yeganə alman dili ixtisasıdır ki, alman dili müəllimləri hazırlayır.

         Universitet Elmi Şurasının 26 may 2016-cı il 1/216 saylı əmrinə, əsasən Atakiyev Elvin Mübariz oğlu seçki yolu ilə Alman dili kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2016-cı ildən hal-hazıra qədər kafedranın müdiri dosent Atakiyev Elvin Mübariz oğludur.

         Kafedrada 8 nəfər professor-müəllim heyəti;-1 nəfər dosent, 1 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 3 nəfər baş müəllim, 3 nəfər  müəllim fəaliyyət göstərir.

         Həmçinin 5 nəfər tədris köməkçi heyəti;- 1 nəfər böyük laborant, 3 nəfər laborant, 1 nəfər preporator fəaliyyət göstərir.

           

3. Kafedrada tədris olunan fənlər haqqında məlumat:

Bakalavriat pilləsi

Xarici dil  müəllimliyi(alman) ixtisası

 1. Xarici dil bacarıqları – I kurs
 2. Xarici dil bacarıqları – II kurs
 3. Xarici dil bacarıqları – III kurs
 4. Xarici dilin kommunikativ qrammatikası – I kurs
 5. Xarici dilin kommunikativ fonetikası – I kurs
 6. Xarici dilin tədrisi metodikası – II kurs
 7. Xarici  ölkə ədəbiyyatı – II kurs
 8. Ölkəşünaslıq – II kurs
 9. Praktik tərcümə – II kurs
 10. Nitqin inkişafı – II kurs
 11. Siyasi terminlərin tərcüməsi – III kurs
 12. Funksional yazı üslubu – III kurs
 13. Xarici dil – 2 – (tərcümə) – II kurs
 14. Ümumi dilçilik – IV kurs
 15. Dilçilik  tarixi – IV kurs
 16. Dil tarixi – IV kurs
 17. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (alman dili) – 2 – I kurs (Ekologiya)

Magistratura pilləsi

I kurs

 1. İntensiv alman dilin
 2. S/F (Alman dilində omonimlik təliminin elmi əsasları)
 3. Xarici dildə (Alman) hazırlığın müasir problemləri
 4. Xarici dildə (Alman) hazırlığın tarixi və metodologiyası
 5. Ali məktəb tərəfindən müəyyən edilən fənn (Fənlərarası əlaqənin problemləri)
 6. Alman dilinin tədrisi tarixi
 7. Xarici dildə (Alman) dil təlimi materialları və qiymətləndirmə
 8. Müasir (Alman ) dilində danışıq modellərinin geniş istifadə metodikası

II kurs

 1. Alman dilində planlaşdırmavə qiymətləndirmənin  metodikası
 2. Xarici dildə (alman ) kommuniktiv dil təlimi
 3. S/F Blok-2 Fonologiya
 4. S/F Blok-3 Xarici dil (alman ) müəllimliyi hazırlığının aktual problemləri
 5. S/F Blok-3 Tədqiqat üsulları

4. Kafedra əməkdaşlarının siyahısı

  1. Atakiyev Elvin Mübariz oğlu                    k/m, dosent

   2. Müslumova Ofelya Surxay qızı                b/m ffd

   3. Kərimova Vüsalə Ədalət qızı                    b/m

    4. Qasımova Gözəl  Telman qızı                    b/m

    5. İbrahimova Nigar Fərman qızı                  b/m

    6. Yusifli Arzu Nəsif qızı                               müəl.

     7. Camalzadə Xanım Mərkəz qızı                 müəl.

     8. Allahverdiyeva  Ayşən  Bəylər qızı          müəl.

     9. İmanova Aynur Ramiz qızı                       b/ labor.

     10.  Mirəliyeva Şəfa Vaqif qızı                      labor.

     11. Qoçuyeva Mətanət Elçin qızı                    labor.

     12 Kərimova İlahə Eyyub qızı                         labor.

     12. Əhmədova Gülnara Arif qızı                    prepor.

Alman dili kafedrasının müdiri, dosent Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu

  1. Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu
  2. Kərimova Vüsalə Ədalət qızı
  3. Müslümova Ofelya Surxay qızı
  4.  İbrahimova Nigar Fərman qızı
  5. Qasımova Gözəl Telman qızı
  6. Camalzadə Xanım Mərkəz qızı
  7. Allahverdiyeva Ayşən Bəylər qızı
  8. Yusifli Arzu Nəsif qızı
 1. TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİ