Qasımova Gözəl Telman qızı

                             Xarici dillər fakütəsinin Alman dilikafedrasının baş müəllimi Qasımova Gözəl Telman qızı

 

Telefon;  055-37364-47

E-mail; gozel-qasımova@mail/ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

  • 04.1976-cı ildə Daşkəsən şəhər Xoşbulaq kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.Ailəlidir, 2 övladı var.1997-ci ildın YAP-ın üzvüdür.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1993-cü ildə Gəncə şəhər Nadir Hüseynov adına tamorta məktəbini bitirib.
  • 1993-1997-ci illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Xarici Dillər İnstitunun “Alman dili” fltəsiakünin bakalavr pilləsini bitirib.
  • 2007-ci ildəGəncə Dövlət Universitetinin Magistaturasının  Mügayisəli dil ixtisasını bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏT

  • 1993-2007-ci illərdə 38 saylı orta məktəbdə müəllim.
  • 2007-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin Alman dili kafedrasinda müəllim.
  • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsində Alman dili kafedrasında baş müəllim.
  • 2016-ci ildənGəncə Dövlət Universitetin aspirant.
  • 2017-ci ildəAlmaniya Höte İnstitunun maliyyə dəstəyi ilə  iki həftəlik ixtisas artima kursu keçmişdir.

 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 1.2014-cü illin avqust ayında Almaniya Höte İnstitunun maliyyə dəstəyi ilə  ikihəftəlik  ixtisasartima kursu keçmişdir.

   2.2017-ci ildə Almaniya Höte İnstitunun maliyyə dəstəyi ilə  iki həftəlik ixtisasartirma kursu keçmişdir.

    3.2011ci ilin ADD “Tərcümənin Azərbaucanda öyrənilməsi” BakıBeynəlxalq konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

  1. Azərbaycan dili dünən və gün mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans materialı Bakı – 2018. Bakı Dövlət Universiteti

2.“Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji omonimlik və onun spesifik xüsusiyyətləri” Elmi xəbərlər № 2 Gəncə, 2018

3.“Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji çoxmənalılıq.” Elmi xəbərlər. Gəncə, 2018

4.“Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji omonimliyin və çoxmənalılığın üslubi xüsusiyyətləri. 7 səh. AMEA Naxçıvan bölməsi №1 2019 cild 9

5.“Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin omonimliyinə bir baxış” AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası IV cild № 1  2018

6.“Müasir Azərbaycan dilində çoxmənalı frazeoloji vahidlərin struktur xüsusiyyətləri” AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər № 1 Bakı 2018

7.“Xarici dildə oxu və nitq” proqram. Gəncə, 2018

8.“Lüğət” tədris vəsaiti. Gəncə, 2019

9.“İsmi və feili frazeoloji omonimlik”  Elmi xəbərlər .Gəncə, 2019

10.“Alman dili”(qeyri-ixtisaslar)adlı proqram Gəncə 2019

11.“Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri:təhsil və elm texnologiya” I Beznəlxalq elmi-praktik konfransı

12.Azərbaycan Texniki Universiteti “Azərbaycan dilində frazeoloji birləşmələrin çoxmənalılıqdan omonimliyə keçid mərhələsi” məqalə 2019

13.Müasir Azərbaycan dilində xalqın məişət həyatını əks etdirən frazeologizmlər. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2021. .

14.Phraseological units im modern Aserbaijani language as means of expressing figurativeners and expressiveness. Philadelphia. USA. 2022 səh.5

Dil bilgisi:

Alman dili, İngilis dili.