Mühazirələr

KAFEDRALAR

Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

I SEMESTR

Üslubiyyat professor Adilov Rasim  III kurs

Dilçiliyə giriş -S.Hacıyeva. II kurs,  Məmmədzadə N II kurs

Ümumi Dilçilik – Z.Qəhrəmanova III-IV kurs

Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs

 
 
Leksika və Ölkəşünaslıq

I SEMESTR

 
 
 

Alman Dili

I SEMESTR

Xarici dilin üslubiyyatı- Müslümova O. III kurs

Dil tarixi- Kərimova. IV kurs

 
 
Rus Dili
 
I SEMESTR
 
 
 
 
 
 
 
 
II SEMESTR
 
 
 
 
Fransız Dili
 
I SEMESTR
 
 
 
 Praktik Xarici Dillər
 
QEYRİ İXTİSAS FƏNNLƏRİ