Mühazirələr

KAFEDRALAR

Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

I SEMESTR

Dilçiliyə giriş – A.Talıbova.IIIkurs, M.AslanovaII kurs

Ümumi Dilçilik – M.Rəhimov???-IV kurs

Xarici dilin üslubiyyatı – Adilov Rasim III kurs 

Nəzəri qrammatika- Məmmədova G. III kurs

Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs

 
 
 
 
 

Leksika və Ölkəşünaslıq

I SEMESTR

 

Alman Dili

I SEMESTR

Dil tarixi- Kərimova. IV kurs

 
 
Rus Dili
 
I SEMESTR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II SEMESTR
 
 
 
 
 
 
Fransız Dili
 
I SEMESTR
 
 
 Praktik Xarici Dillər
 
 
 
QEYRİ İXTİSAS FƏNNLƏRİ