Testlər

2023-2024-cu il yaz imtahan sessiyasının test sualları

TESTLƏR-YAZ:23-24

Kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydası