Fransız dili

Kafedra müdiri: b/m. Orucov Məhərrəm 

Kafedra müdiri, b/m. Orucov Məhərrəm  4 müəllim, 6 baş müəllim, 1   preparotor  işləyir. Fransız- dili kafedrasının professor- müəllim heyətinin siyahısı:

 1.  Orucov Məhərrəm Alı oğlu
 2. Hüseynova Zemfira Qanboy qızı
 3. Həmidov Anar Mühiddin oglu
 4. İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı
 5. Əliyeva Aygün İlham qızı
 6. Şamilova Şahnaz Vaqif qızı
 7. Abbasova Yaqut Novruz qızı
 8. Hüseynova Günel Mayıl qızı
 9. Orucova Ruqiyyə Namizəd qızı                                               

Tədris köməkci heyətinin siyahısı :

 1. Nəsibova Günel Nizaməddin qızı
 2. Eminova Ayşən Rəşad qızı
 3. Əliyeva Ruqiyyə Vüqar qızı
 4. Kafedranın tarixi haqqında məlumat:Gəncə Dövlət Universitetinin Universitetinin Fransız dili kafedrası 1999- cu ildən Fransanın Mark Blok-2 universitetinin filalı kimi faliyyət göstərmişdir. Fransanın strasburq -2, Miluz şəhərinin “Yuxarı Alzas” Reyms şəhərinin “Şaıpan Arden” universitetləri ilə əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində fəaliyyət göstərmişdir.  Hazırda kafedranın 9 müəllimi, 3 laborantı var. Kafedarda 3 dosent, 6 baş müəllim çalışır.Kafedranın bütün müəllimləri Fransada Bezoson şəhərində pedaqoji təcrübə keçmişdir.
  1. Kafedrada tədris olunan fənlər haqqında məlumat:

  Bakalavriat pilləsi

  Xarici dil  müəllimliyi(fransız dili ) ixtisası

  Xarici dil bacarıqları-I-II-III- kurs

  Xarici dildə oxu və nitq-IV kurs

  Xarici dilin kommunikativ qrammatikası –I kurs

  Xarici dilin kommunikativ fonetikası-I kurs

  Dilçiliyə giriş-II kurs

  Xarici dilin tədrisi metodikası – II- III kurs

  Xarici ölkə ədəbiyyatı – II kurs

  Ölkəşünaslıq- II kurs

  Tələffüz vərdişləri –II kurs

  Müqayisəli tipologiya – II kurs

  Xarici dilin leksikologiyası –III kurs

  Xarici dilin uslubiyyatı –III kurs

  Tərcümə nəzəriyyəsi –III kurs

  Nəzəri qrammatika – III- IV kurs-

  Şifahi anlama – III kurs

  Mətbuat materiallarının tərcüməsi –III kurs

  Dil tarixi –IV kurs

  Ədəbiyyat nəzriyyəsi –IV kurs

  Xarici dildə işguzar AK-I-II kurs

  Magistratura pilləsi

  I kurs

  İntesiv ( Fransız dili)

  S/F I blok ( Fransız dilinin tədrisi innovasiyalar)

  Xarici dildə (Fransız) haırlığın müasir problemləri

  Xarici dildə (Fransız) haırlığın tarixi və metodologiyası

  AMMEF ( Fənlər arası əlaqənin problemləri)

  Fransız dilinin tədrisi tarixi

  Xarici dildə (Fransız) dil təlim materialları və qiymətləndirmə

  Xarici dildə (Fransız) dilində danışıq modellərin geniş istifadə metodikası

  Xarici dil (Fransız  dili)

  Magistratura pilləsi

  II kurs

  Fransız dilində planlaşdırma və qiymətləndirmənin metodikası

  Xarici dildə ( Fransız) komunikativ dil təlimi

  S/F Blok-2 (Fransız dilinin tədrisində sinifdən xaric işin təşkili)

  S/F Blok-3 (Fransız dilinin morfologiyası sintaksisinin elmi metodik əsasları)

  S/F Blok-3 (Tədqiqat üzulları)

  1. Kafedra əməkdaşlarının siyahısı
  Sıra

  №-

  Adı,soyadı və atasının adı Vəzifəsi
  1. Orucov Məhərrəm Alı oğlu dos. kaf/m
  2. Əliyeva Aygun İlham qızı dos
  3. İsgəndərova Vüalə Fail qızı dos

  (attestatsız)

  4. Hüseynova Zenfira Qanboy qızı b/m
  5. Orucova Ruqiyə namizət qızı b/m
  6. Həmidov Anar Mühiddin oğlu b/m
  7. Şamilova Şahnaz Vaqif qızı b/m
  8. Abbasova Yaqut Novruz qızı b/m
  9. Hüseynova Günel Mayıl qızı b/ m
  10. Abbasova Günel Nizaməddin qızı operator
  11. Əliyeva Ruqiyə Vuqar qızı labor
  12. Eminova Ayşən Rəşad qızı labor (anal.məzun)