Fransız dili

Fransız dili kafedrası haqqında məlumat

                                     Kafedranın  tarixi.

1999- 2014–cü tədris ilindən Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin nəzdində Fransanın Strasburq şəhərinin Mark Blok – 2 Universiteti və GDU arasında baglanmış müqaviləsinə əsasən fransız dili filyeri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Xarici Dillər fakültəsinin nəzdində 2006  – ci ildən Fransız dili kafedrası   fəaliyyət göstərir.

                                 Kafedranın strukturu.

DSCF1934

Kafedra müdiri: b/m. Orucov Məhərrəm 

Kafedra müdiri, b/m. Orucov Məhərrəm  4 müəllim, 6 baş müəllim, 1   preparotor  işləyir. Fransız- dili kafedrasının professor- müəllim heyətinin siyahısı:

 1.  Orucov Məhərrəm Alı oğlu
 2. Hüseynova Zemfira Qanboy qızı
 3. Həmidov Anar Mühiddin oglu
 4. İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı
 5. Əliyeva Aygün İlham qızı
 6. Şamilova Şahnaz Vaqif qızı
 7. Abbasova Yaqut Novruz qızı
 8. Hüseynova Günel Mayıl qızı
 9. Orucova Ruqiyyə Namizəd qızı                                               

Tədris köməkci heyətinin siyahısı :

 1. Nəsibova Günel Nizaməddin qızı
 2. Eminova Ayşən Rəşad qızı

Kafedranın tədris – metodiki fənləri.

 Kafedrada əməkdaşlıq edən müəllimlər fransız dilini həm ixtisas, həm də qeyri- ixtisas fakültələrində tədris edirlər. Əməkdaşlıq müqaviləsində göstərildiyi kimi fransız dili ixtisasında aşagıdakı fənlər tədris edilir :

 1. Nitq praktikası I- IV kurslar ( 8 semestr)
 2. Proqressiv qrammatika I-II kurslar (4semestr)
 3. Proqressiv fonetika I-II kurslar (4semestr)
 4. Üslubiyyat IV kurs (7-ci  semestr)
 5. Fransa ədəbiyyatı I-II kurslar (4semestr)
 6. Tərcümə III kurs (5- 6 – cı semestr)
 7. Fransız dilinin tədrisi metodikası II kurs  (4- cü semestr)
 8. Fransa sivilizasiyası və mədəniyyəti II kurs (4- cü semestr)
 9. Nəzəri fonetika III kurs (5 – ci  semestr)
 10. Leksikologiya   III kurs (5 – ci  semestr)
 11. Dil  tarixi  IV kurs (7-ci  semestr)
 12. Ümumi dilçilik və linqvistik seminar  III kurs (6 – cı  semestr)
 13. Nəzəri qrammatika    III kurs (6 – cı  semestr)
 14. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi IV  kurs (7-8 – ci  semestr)
 15. Tərcümə nəzəriyyəsi II kurs ( 3 -cüseıestr)
 16. Ölkəşünaslıq 4 kurs ( 7 – ci semestr)

Fənn proqramları.

2007-ci il tədris planına  uyğun olaraq kafedramızın müəllimləri  Fransız  dili ixtisasında keçilən bir sıra fənlər üçün dərs proqramları hazırlamışlar. Tərtib edilmiş bu proqramlar  əvvəlcə kafedra  iclaslarında, sonra isə fakültə elmi şurasında müzakirə  edilərək  universitet  elmi şurasının 21.10.2008 və 25.12.2009 tarixli  (3  saylı protokol) əmrləri ilə təsdiq  edilmişlər.

 1. Yazılı və şifahi nitq praktikası üzrə proqram. Tərtibçi b/m R. Allahverdiyeva.
 2. 2. Proqressiv qrammatika üzrə proqram . Tərtibçi m. V. İsgəndərova.

3.Proqressiv fonetika üzrə proqram.Tərtibçi b/m. Z. Hüseynova

 1. Fransa ədəbiyyatı üzrə proqram. Tərtibçilər- b/m. Z. Hüseynova; m. A Əliyeva.
 2. Ölkəşünaslıq üzrə proqrqm. Tərtibçi m. V. İsgəndərova
 3. Fransız dilinin tədrisi metodikası üzrə proqram. Tərtibçi b/m M. Orucov.

7.Qeyri – ixtisas quruplarda fransiz dili üzrə proqram. Tərtibçi b/m. Z.Hüseynova,

b/m. R. Allahverdiyeva, m. T. Muradova.

 1. Fransız dilinin nəzəri fonetikası (Tərtib edən. B/m. Z. Hüseynova)
 2. Fransız dilini leksikologiyası (Tərtib edən. B/m. Z. Hüseynova)
 3. Ümumi dilçlik ( Tərtib edən . B/m. M. Orucov)
 4. Fransız dilinin nəzəri qrammatikası ( Tərtib edən . B/m. M. Orucov)