Hüseynova Günel Mayıl qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin Fransız dili  kafedrasının baş müəllimi Hüseynova Günel  Mayıl qızı

Vəzifəsi: müəllim

Telefon: +994555646317

e-mail: taryel.futboll@mail.ru

           gunel.huseynova13@mail.ru.

Qısa bioqrafik məlumat: 1981-ci ildə Bakı şəhərində anandan olmuşdur. 2000-2004-ci illərdə GDU-nun “Fransız dili” ixtisasını, 2005-2008 ci illərdə GDU-nun “Dilşünaslıq” ixtisasını qırmızı diplomla bitirərək magistr dərəcəsi almışdır.. Ailəlidir, iki övladı var.

Təhsili: Ali.

Elmi dərəcəsi və adları: Baş müəllim.

Əmək fəaliyyəti:  2004-2012 ci ilədək Bakı şəhəri 36 saylı orta məktəbdə fransız dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2013-cü ildən GDU-nun Fransız dili kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.2014 cü ildə Ali təhsil müəssisələri üçün «Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları » fənninin tədrisi üzrə keçirilən təlimdə fərqlənmə sertifikatı almışdır. Hər il Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan “Village Français” adlı treninqdə iştirak edir. Fransada, İtaliyada, təkmilləşdirmə kursları keçmişdir.

Tədqiqat sahəsi: Le réchauffement climatique et ses méfaits dans l’education. Utilisation du vocabulaire B1-B2

Elmi əsərləri: 17 elmi məqalə (3-ü xarici indeksli jurnallar olmaqla), tezis,1 fənn proqramının müəllifidir.

1.« Qadın cinsli isimlərin düzəlməsi” GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.Gəncə. 2015

2. “Mürəkkəb keçmiş zaman və qayıdış fellərin bu zamanda   uzlaşması”. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2016

3. “Le rôle des contes dans l’education des enfants” AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı 2016

4.”Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin ilan olunduğu güne kadarkı tarihe bakış” Türk İslam Dünyası Sosyal  Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk İslam World Social Studies.Türkiye, Elazığ.2019

Yıl: 6, Sayı: 20.SİS. ISSN:2149-083X

http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1664

5.”Innovative research of expression of purpose, cause and consequence” «Theoretical & Applied Science» 06(86) .Philadelphia, USA 06(86) 2020.SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS.Scopus ASJC: 1000.Clarivate Analytics.

http://t-science.org/conf/2020/06-2020-5.pdf

6. “Pronominal (qayıdış) fellərin passé composé  zamanında uzlaşması” ADNSU.Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika Elmi konfransının materialları. Neft və Sənaye Universiteti.2016

7. “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mədəni-ictimai vəziyyət” BSU.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı.2017

8. “Qədim türk ədəbiyyatı” BMU. Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransının materialları.Bakı.2017

9. “Fransız dilinin bugünkü mövqeyi və dərslərdə İKT nin tətbiqi” ADU.“Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”  mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı.Bakı 2017

10. “Ölkəşünaslıq fənninin tədrisində İKT avadanlıqlarından istifadə” MDU. Respublika elmi-praktiki konfransı. Mingəçevir 2017

11.” ADR-in elan olunduğu günə qədər olan tarixə bir baxış” MDU. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir.2018

12. “Təhsildə texnoloji yeniliklər və onların istifadəsi” BMU.Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı. 2018

13. “Xarici dillərin tədrisində oyunların rolu” AU. Gənc tədqiqatçıların III respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2020

14. “Türk milletinin tarihi ve dili” XV Uluslararası büyük türk dili kurultayı bildirileri kitabı. Cürcistan- Tiflis.2020

15. “Xarici dildə oxu və nitq” fənn proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.№ 167. Bakı.2017

16. “Fransızca deyimsel(idiomatik)  ifadelerin öğretimdeki rolü” Simpozium. WORLD LANGUAGES AND LITERATURES RESEARCH SYMPOSIUM.2022

1-3 iyun. Səh.112,6523 i.s      

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfraslarda iştirakı: 10- dan çox yerli və  beynəlxalq simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir.

Dil biliyi: Fransız, rus, italyan dilləri

Partiyalığı : YAP 2018