Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

QRAMMATİKA VƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ KAFEDRASI
HAQQINDA MƏLUMAT

Kafedranın təşkili tarixindən: Gəncə Dövlət Universitetinin Dillər Fakültəsinin “Qrammatika” kafedrası 1998-ci ildə şöbə кimi fəaliyyətə başlamışdır`. Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi kafedrası “Qrammatika” kafedrasının bazası əsasında 2006-cı ildə təsis edilmişdir.

Kafedranın strukturu. Kafedra müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Abdullayeva Elnarə Kamandar qızıdır. Kafedranın professor-müəllim və laborant-texniki işçi heyəti – dosent 3 nəfər, doqquz nəfər baş müəllim, müəllim iki nəfər, baş laborant iki nəfər, laborant beş nəfərdir.

  1. Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı
  2. Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı
  3. Cəlilova Türkan Müzadil qızı
  4. Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı
  5. Məmmədova Gülnaz Səyyad qızı
  6. Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı
  7. Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir
  8. Adilov Rasim Əli oğlu
  9. Sadıqova Gülər Firdovsi qızı
  10. Talıbova Aygün Nofəl qızı 
  11. Agayeva Türkan Səyavuş qızı
  12. Rzayeva Zümrüd Elyar qızı