Adilov Rasim Əli oğlu

Ədilov Rasim Əli oğlu

 

Gəncə Dövlət Universitetinin Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının dosenti, Adilov  Rasim Əli oğlu (Fəxri professor)

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

1944-cü ildə Tovuz rayonunun İbrahim Hacılı kəndində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 5 övladı var. 2008-ci ildən YAP üzvüdür.

Telefon: 055-239-00-10

E-mail: sevinc.adilova.73@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1.1962-1967 M. F. Axundov adına Xarici Dillər İnstitunun Avropa dilləri fakültəsinin ingilis-Azərbaycan dili şöbəsini bitirmişdi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1.1967-1970-ci illərdə Kirovabad (indiki Gəncə) Dövlət Pedaqoji İnstitunun Xarici dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2..1970-1973-cü illərdə Misir Ərəb Respublikasında keçmiş SSRİ-səfirliyində tərcüməçi işləmişdir.

3.1873- 1979-cu ilə qədər H. Z. adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Xarici dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.

4.1979- 1989-cu ilə kimi həmin İnstitutun Azərbaycan dilinin tədrisi və metodikası kafedrasında baş müəllim, sonralar dosent vəzifəsində çalışmışdır.

5.1998- 2006-cı ilə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin şöbə müdiri eyni zamanda ingilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri vəzifələrini yerinə yetirmişdir.

6. 2007-ci ildən “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının dosent vəzifəsində çalışır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000-2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Londonda elmi ezamiyyədə olmuş və Dilçiliyin müasir problemlər mövzusunda məruzəsi olmuşdur.

   SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. İngilis dilçiliyinə giriş (ingilis dilində), Azərb. E.A., nəşriyyatı, B.,2002, 18 çv.

2.Tərcümə nəzəriyyəsi(ingilis dilində), Gəncə, Nicat nəş., 2002, 14 çv

3.İngilis dilçiliyinə giriş (ingilis dilində), Nurlan nəş. B. 2003, 19,5 çv

4. Mətn daxilində frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi-VI Bakı, 2003, 2.0 səh.

5. Amerikanlar ingilis dilindəmi danışır? GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi-VIII Bakı, 2004,2.0 səh.

6. U.S. Moyemin “Ay və qara şahı” romanında ailə münasibətləri ADU, Elmi xəbərlər, Bakı 2004/5,5.0 səh.

7. U.S.Moyemin “Çəkilmiş pərdə” romanında ailə münasibətlərinin təsdiqi ADU, Elmi xəbərlər,

Bakı № 3, 2005,3.0 səh.

8. Uilyam Somerseti Moyem və Azərbaycan GDU, Elmi xəbərlər, “Nurlan” № 1, 2007,5.0 səh.

9. Müasir ingilis dilində mürəkkəb sifətlər GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə № 1, 2009,3.0 səh

10. İngilis dilinin tədrisinin nəzəri və praktik problemləri GDU, Elmi Xəbərlər,  Gəncə № 2, 2010,6.0 səh.

11. U.S.Moyem və İ.Əfəndiyevin romanında qadın obrazlarının mənəvi-əxlaqi dünyası“Ədəbi əlaqələr” V  toplu, Bakı, Qartal  2011

12. Syntactical factors in compounding and constructions in Modern English, GDU-nun elmi əsərləri məcmuəsi, Gəncə- 2019

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili, Ərəb dili,Türk dili.