Kafedralar

Leksika və Ölkəşünaslıq

Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

Alman

Rus

Fransız

Praktik Xarici Dillər