Rus dili

. Kafedranın tarixi haqqında məlumat:  

     Rus dili kafedrası1938-1939-cu illərdə  yarandığı tarixdən inkişaf  edərək çox şərəfli və çoxşaxəli  bir yol keçmişdir. Kafedra Universitet yarandığı tarixdən öz funksiyasını yüksək formada yerinə yetirərək  bu günə qədər fəaliyyət göstərir.          

       Hələ 1938-1939-cu tədris ilində burada işə başlayan on kafedradan biri məhz Rus dili kafedrası olmuşdur.

      Rus dili kafedrası keçən 85 il ərzində böyümüş, Universitet üzrə əsas aparıcı kafedralardan birinə çevrilmişdir. Fəaliyyətini ilk illərində bir nəfər müəllim ilə başlayan kafedrada  hal-hazırda 18 müəllim çalışır.  Bunlardan altı nəfər  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent elmi dərəcəli müəllimlərdir, səkkiz nəfər – baş müəllim, dörd nəfər – müəllim kimi çalışır.

      Kafedranın  dosenti Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu Universitetin Xarici dillər fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

     Kafedra müdiri, dosent Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı Xarici dillər fakültəsinin Metodiki şurasının üzvüdür.

     Kafedranın tədris-köməkçi heyyəti beş nəfərdən ibarətdir.

     Hal-hazırda kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kəmalə Qələndər qızı Əhmədova rəhbərlik edir.  

3. Kafedrada tədris olunan fənlər haqqında məlumat:

Bakalavriat pilləsi

 Rus dili kafedrasında bakalavr pilləsində tədris olunan əsas fənlər:

  İxtisas dili  (Rus dili)  

 1. Yazılı nitqin funksional üslubu.
 2. İxtisas dilinin üslubiyyəti.
 3. Ümumi linqvistika.
 4.  Nəzəri qrammatika.
 5.  Dilçiliyə giriş.
 6. İxtisas dilinin tədrisi metodikası.
 7. İxtisas dilinin leksikologiyası.
 8. Publisistik tərcümə.
 9.   Dil tarixi.
 10. İxtisas dilinin ölkə ədəbiyyatı
 11. İxtisas dilinin kommunikativ qrammatikası.
 12. Xarici dildə dil bacarıqları.
 13. İxtisas dilinin kommunikativ fonetikası.
 14. Xarici dildə akademik və işgüzar  kommunikasiya.
 15. Siyasi terminlərin tərcüməsi.
 16. Nitqin inkişafı.
 17. Tələffüz vərdişləri.

        Magistratura pilləsi :

Rus dilinin tədrisi metodikası və metodologiyası:

 1. Sintaksisin nəzəri əsasları.
 2. Rus ədəbiyyatının tədrisi metodikası.
 3. S/f Blok-2 Rus dilində akademik yazı və oxu
 4. S/f Blok-3  Linqvoölkəşünaslıq
 5. S/f Tədqiqat üsulları
 6. Morfologiyanın nəzəri əsasları
 7. Rus dili tədrisinin müasir problemləri
 8. Rus dili tədrisinin tarixi və metodologiyası
 9. AMMEF (Ali məktəbdə rus dilinin tədrisi metodikası)
 10. Rus dilində arxaik hadisələrin nəzəri  əsasları.
 11. Leksikologiyanın aktual problemləri
 12. S/f Dil bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üsulları

4. Kafedra əməkdaşlarının siyahısı  .

1.Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı                dosent, kaf.müd.

2. Əsgərov  Əjdər  Əsgər                                dos.

3. Əliyeva Sevda Cəlal qızı                             dos.

4.Ələkbərova Kübra İsmayıl qızı                     dos.

5.Bağırova Sevinc Nadir                                 dos.

6.Həsənova Viktoriya Süleyman                     dos.

7. Həsənova Kəmalə Eldar                              b/m

8.Məmmədova Mehriban Cəmil                      b/m

9.Bağırova Arzu  Nürəddin                             b/m

10.Nəbiyeva Kəmalə Hacı                               b/m

11.Əmirxanova Sevinc Oktay                         b/m

12.Piriyeva Leyla Məzahir                               b/m

13.Qədirov Balabəy Qədir                               b/m

1.4Yusifova Dursun Bahəddin                        b/m

15.Qafarova Gülnar Əbülfəz                           m

16.Məmmədova Aynur Bəybala                      m

17.Murquzova Lamiyə Nüsrət                         m

18.Bayramova Gulabat Əsgərxan                    m

5.Kafedranın tədris-köməkçi heyəti

1 .Nağıyeva Mənsurə Qədir q.                         B/l.

2. Səfixanova  Sevda  Məmməd                      Lab

3. Tağıyeva Aynur Əmiraslan q                      Lab

4. Yusifova Günel Tofiq                               Lab

5. İsmayılova Günel Rasim                           Lab

 

 1. Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı
 2. Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu
 3. Əliyeva Sevda Cəlal qızı
 4. Ələkbərova Kubra İsmayıl qızı
 5. Bağırova Arzu Nurəddin qızı
 6. Bağırova Sevinc Nadir qızı
 7. Həsənova Kəmalə Eldar qızı
 8. Həsənova Viktoriya Süleyman qızı
 9. Əmirxanova Sevinc Oqtay qızı
 10. Nəbiyeva Kəmalə Hacı qızı
 11. Məmmədova Mehriban Cəmil qızı
 12. Piriyeva Leyla Məzahir qızı
 13. Məmmədova Aynur Bəybala qızı
 14. Yusubova Dursun Bahəddi qızı
 15. Qədirov Balabəy Qədir oğlu
 16. Qafarova Gülnar Əbülfəz qızı
 17. Muradova Lamiyə Nusrət qızı
 18.  
 19.  
 20.  
 21. Kafedranın tədris-köməkçi heyəti haqqında məlumat