Bağırova Sevinc Nadir qızı

Bağırova Sevunc Nadir qızı,filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bağırova Sevinc Nadir qızı

Bağırova Sevinc Nadir qızı  1970-ci il 13 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1987- ci ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş, 1992-ci ildə həmin institutu  fərqlənmə diplomu ilə bitirərək  rus dili və əbiyyatı müəllimi ixtisası almışdır. Həmin ildə təyinatı üzrə Gəncə şəhəri, M,Ş. Vazeh adına 16 saylı orta məktəbə rus dili müəllimi təyin edilmişdir. 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, 2005-ci ildən baş müəllim, 2012-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır,  filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 2010-cu ildə “Rusdilli lüğətlərdə Azərbaycan mənşəli sözlər ” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Tədqiqat sahəsi

Rus dilçiliyi (leksikologiya)

Ailəlidir. 2 övladı var.

2008, Rusdilli lüğətlərdə mənaca mühafizə edilən Azərbaycan sözləri

2008,XIX əsr rus ədibiyyatında geyim və məişətlə bağlı Azərbaycan sözləri

2008, Rusdilli lüğətlərdə mənaca dəyişmiş bəzi Azərbaycan sözləri

2009, Rusdilli lüğətlərdə qədim (Azərbaycan mənşəli) sözlər haqqında

2009,Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi və sözalma prosesi

2010,Структурный анализ слов Азербайджанского происхождения в  русском языке.

2010,Об этнолингвистических особенностях некоторых слов азербайджан­ско­го­ происхождения

2012.Особенности  употребления имен существительных в научном стиле.

2014,RUS DİLİ ( DƏRS VƏSAİTİ)

2014, ü MUMİ LİNQVİSTİKA (FƏNN PROQRAMI)

2014, təcrübəçi tələbələr üçün metodik göstəriş