Leksika və Ölkəşünaslıq
 
          

Kafedranın tarixi haqqında məlumat:

         Gəncə Dövlət Universitetinin Universitet Elmi Şurasının 12.07.2007-ci il tarixli 5/147 saylı əmri ilə Universitetdə struktur dəyişikliyi edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Xarici Dillər fakültəsinin tabeliyində olan “Nitq praktikası və ölkəşünaslıq” və “İngilis dilinin tədrisi və metodikası” kafedraları ləğv edilmiş, həmin kafedraların bazası əsasında “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrası yaranmışdır. Universitet Elmi Şurasının 19 dekabr 2007-ci il 1/363 saylı əmrinə əsasən Kazımova Sevda Aqil qızı seçki yolu ilə “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2007-ci ildən hal-hazıra qədər kafedranın müdiri dosent Kazımova Sevda Aqil qızıdır.

            Kafedrada 20 nəfər professor-müəllim heyəti vardır. Elmi-potensialı güclüdür.

            Kafedrada 3 nəfər dosent, 7 nəfər baş müəllim, 9 nəfər müəllim, 1 nəfər 0,5 şt. müəllim fəaliyyət göstərir.

            Həmçinin 6 nəfər tədris köməkçi heyəti;- 1 nəfər kabinə müdiri, 1 nəfər baş laborant, 4 nəfər laborant fəaliyyət göstərir.

3. Kafedrada tədris olunan fənlər haqqında məlumat:

Bakalavriat pilləsi

Xarici dil  müəllimliyi(ingilis) ixtisası

 1. Xarici dil bacarıqları
 2. Xarici dildə oxu və nitq
 3. Xarici dilin leksikologiyası
 4. Xarici ölkə ədəbiyyatı
 5. Ölkəşünaslıq
 6. Nitq inkişafı
 7. S/f. Tərcümə nəzəriyyəsi
 8. Qərb sivilizasiyas
 9. Qərb sivilizasiyası
 10.  Publisistik tərcümə
 11.  Publisistik tərcümə
 12.  Mətnin şərhi
 13.  Mətbuat materiallarının tərcüməsi

Tərcümə ixtisası

 1.  Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri
 2.  Tərcüməçinin oxu vərdişləri
 3.  Tərcüməçinin yazı vərdişləri
 4.  İlkin tərcümə vərdişləri
 5.  Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya
 6.  Şifahi anlama və şifahi ifadə
 7.  Peşəkar tərcümənin əsasları
 8.  Tərcümə və müqayisəli üslubiyyat
 9.  Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 10.  Kompüter tərcümə proqramları
 11.  Tərcümə nəzəriyyəsi
 12.  Yazılı tərcümə
 13.  Sənədləşmə və terminologiya
 14.  Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası
 15.  Şifahi tərcümə
 16.  Tərcümə və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 17.  Praktik tərcümə
 18.  Mətbuat materiallarının tərcüməsi
 19.  Akademik yazı
 20.  Siyasi terminlərin tərcüməsi
 21.  İşgüzar ingilis dili
 22.  Publisistik tərcümə
 23.  Neft və qaz terminlərinin tərcüməsi
 24.  Bədii tərcümə
 25.  Mətnin şərhi
 26.  İqtisadi terminlərin tərcüməsi

Magistratura pilləsi

 1. İntensiv ingilis dili
 2. AMMEF
 3. Tərcümə metodikası
 4. Müasir ing dilində danışıq modellərinin geniş istifadə metodikası
 5. Tərcümənin nəzəri əsasları
 6. Tərcümənin üslubi problemləri
 7. Tərcümənin müasir problemləri
 8. Tərcümənin tarixi və metodologiyası
 9. Ali məktəb tərəfindən müəyyən edilən fənn
 10. Bədii nəsrin tərcümə xüsusiyyətləri
 11. Poetik tərcümənin xüsusiyyətləri
 12. Semosiologiya
 13. Ölkəşünaslıq
 14. Sosial-linqvistika
 15. Elmi mətnlərin tərcüməsi
 16. Linqvistik terminologiya
 17. Linqvistik tərcümənin xüsusiyyətləri
 18. İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi
 19. İngilis dilində akademik yazı və oxu
 20. Qərb sivilizasiyası
 21. Tədqiqat üsulları

Kafedra üzrə tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə fənn proqramları hazırlanmış və həmin proqramlar  Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi və Gəncə Dövlət Universitetinin qrifi ilə nəşr edilmişdir.

4. Kafedra əməkdaşlarının siyahısı 

Professor-müəllim heyəti:  


                

 1. Kazımova Sevda Aqil qızı 
 2. Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu
 3. Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızı
 4. Bayramova Ülviyye Yusif qizi
 5. Əliyeva Günel Mübariz qızı 
 6. İsayeva Kəmalə Ramiz qızı 
 7. Əhmədova Vüsalə Zirəddin qızı
 8. İsmayılova Gülnur Nurəddin qızı
 9. Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı
 10. Zeynalova Türkan Ənvər qızı
 11. Məmmədova Aytən Arif qızı  
 12. Hüseynova Türkan Etibar qızı
 13. Rzayeva Mədinə Əliağa qızı 
 14. Hacıyeva Urqiyyə Fərhad qızı
 15. Hüseynova Ayşən Mahir qızı    
 16. Məmmədova Süsanə Məqsəd qızı
 17. Zeynalova Səbinə Zakir qızı
 18. Tağıyeva Aytəkin Rəfael
 19. Aytən Arif qızı Rəhimli
 20. . müəl. Rüstəmova Müjgan Rüstəm qızı

5.Kafedranın tədris-köməkçi heyəti haqqında məlumat

 

 1. Adilova Sevinc Rasim qızı
 2. Fərzəliyeva Məhsəti Heydər qızı
 3. Məmmədova Asimə Hüseyn qızı
 4. Qədirova Pərvanə Məcid qızı
 5. Aslanova Nigar Fəxrəddin qızı
 6. Bəhramlı Türkan Nürəddin qızı