Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı

Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və ölkəşunaslıq” kafedrasının müəllimi.

  • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 1989-cu il13 sentyabr Gəncə şəhərində anadan olmuşam.
  • 1995-2006-ci illərdə Gəncə şəhəri 23 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəb ibitirmişdir.
  • Ailəlidir, iki övladı

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2006-2010-cuillərdəGəncəşəhərində  Gəncə DövlətUniversitetininXarici Dillər fakultəsinin İngilisdili    istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
  • 2011-2014-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Dilşunaslıq” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsin ifərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • ƏMƏK FƏALİYYƏT
  • 2013-2014-cüillərdəGəncə şəhəri 46 saylı tam orta məktəbdə müəllim
  • 2014-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakultəsinin  Leksika və ölkəşunaslıq kafedrasında müəllim

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

KİTABLAR

 1.The Old English Grammar form ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2015, N3

2.The typology of foreign and native languages GDU-nun Elmi xəbərlər Gəncə 2015