Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı

  Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi          

                       Yaqut Mübariz qızı Hacıyeva

 

 • Telefon: 050-784-44-66
 • E- mail: yaqut.haciyeva.89@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13 sentyabr 1989-cu il Gəncə şəhərində ziyalı  ailəsində anadan olub.  Ailəlidir, iki övladı var.

 

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995– ci ildə Gəncə şəhəri M.B.Qasımov adına 23 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşdur. 2006-cı ildə həmin məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib.
 • 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakütləsinin İngilis dili ixtisasına qəbul olmuşdur. 2010-cu ildə həmin Universiteti  fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.
 • 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (Xarici dil-İngilis) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olub.
 • 2014-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2017-ci ildə 5706.01- Azərbaycan dili ixtisası üzrə GDU-nun doktorluq proqramı üzrə dissertant qəbul olunub. Hal – hazırda müdafiə ərəfəsindədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-2014-ci illərdə Gəncə şəhəri 46 saylı orta məktəbdə müəllim
 • 2014 – cü ildən Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim.
 • 2023- cü ildə Gəncə Dövlət Universiteti Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında baş müəllim.

 

TƏLTİFLƏRİ

Gəncə Dövlət Universitetinin 03.10.2022-ci il tarixli 2/114 saylı əmrə əsasən Beynəlxalq Müəllimlər günü münasibətilə “Təşəkkür” elan eilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 4th International conference, role of nonmaterial factors in ensuring the social and psychological condition of society
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə dövlət Universiteti, Gənc alimlərin 2-ci beynəlxalq elmi konfransı
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə dövlət Universiteti, Gənc alimlərin 4-cü Respublika elmi- praktik konfransı
 • İnternatiopnal Journal of Advanced Studies in Language and Communication St. Laouis, Missouri, USA
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt dövlət Universiteti, Konfrans materialları
 • Azərbaycan Milli elmlər akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitut, Müstəqillik illərində Üslubların inkişafı və dilin lüğət tərkibinin zənginləçmə istiqamətləri , Respublika konfransı
 • Proceedings of V İnternational Scientific and Practical Conference January 25-27, London

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 • Typlology of foreign and native languages, GDU, Elmi Xəbərlər N2 Gəncə 2015
 • The Old English grammar form , ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2015
 • The main role of Experimental phonetics in formation of engineering language, 4th International Conference November 10, 2016, Sheffield, UK
 • Xarici dildə oxu və nitq Fənn proqramı, əmr N-164 Bakı şəhəri
 • The difference between modal verbs and phrasal verbs, GDU, Elmi Xəbərlər N3, Gəncə 2017
 • Lexicology and its interrelation with other sciences, Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 2017
 • The main researches about mathematic linguistics, Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 2018
 • Balaş Azəroğlunun poeziyasında sinonimlər, Terminologiya məsələləri №2, Bakı 2018
 • Balaş Azəroğlu poeziyasının xüsusiyyətləri, respublika elmi konfransı, Bakı 2018.
 • Autonomuous learning of the English language, Filologiya məsələləri № 2, Bakı 2019
 • Balaş Azeroğlu poeziyasının leksik xüsusiyyətləri, Gənc alimlərin IV respublika elmi praktik konfransı, Gəncə 2019
 • The problems of language and style in fiction, İnternational Journal of Advanced Studies in language and communication, St, Missouri, USA 2019
 • Neft və qaz terminlərinin tərcüməsi Fənn proqramı     GDU-nun 11.12.2019 cu il 5/375saylı əmrindən çıxarış
 • İbtidai məktəbdə ingilis dili təliminin təşkili Fənn proqramı    GDU-nun 11.12.2019 cu il 5/375saylı əmrindən çıxarış
 • The Problems of style and language fiction Tezis International Journal of Advanced Studies in Language and Communication N2,2019 St.Louis Missouri,USA səh 46-49
 • Balaş Azəroğlu poeziyasında antonimlər əsasında yaranan ekspressiyası Məqalə         Terminologiya məsələləri №1 Bakı 2020, səh 231-246
 • Balaş Azəroğlu poeziyasında omonimlərin üslubi xüsusiyyətləri Naxçıvan , 2020
 • Balaş Azəroğlu poeziyasında təkrarlar və sintaktik-üslubi fiqurların işlənmə məqamları Elmı xəbərlər , Gəncə 2021
 • Balaş Azəroğlu poeziyasında xalq dili, Konfrans materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti 2021
 • Эстэтические значение метафор в творчестве Балаша Азероглу, Universum: Москва 2021
 • Stylistic forms of antonyms , Science and innovation of modern world, Proceedings of V İnternational Scientific and Practical Conference January 25-27, London

PARTİYALILIĞI

2009 – cu ildən  YAP –ın üzvüdür