Fərzəliyeva Məhsəti Heydər qızı

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının böyük laborantı

Fərzəliyeva Məhsəti Heydər qızı

  • Telefon: 051-412-93-61

E- mail:   asmer.farzalizade@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Subaydır. 1 övladı var.

Təhsili

1998-ci ildə Gəncə şəhəri 12 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər institutunun ibtidai təhsilin pedaqogika və metodika ixtisasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

Gəncə Dövlət Universitetinin 14.03.2006-cı il tarixli, 1/64 saylı əmrə əsasən “Nitq Praktikası və ölkəşünaslıq kafedrasında laborant, 13.10.2010-cu il tarixli 1/300 saylı əmrə əsasən “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. Hal-hazıra qədər “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır.

Partiyalılığı

2006-cı ildən YAP-n üzvüdür.