Əliyeva Günel Mübariz qızı

Əliyeva Günel Mübariz qızı

Əliyeva Günel Mübariz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının  baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1983-cü il 12 yanvar tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhəri 23saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1999-2003-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdır.
 • 2003-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 29 noyabr 2011-ci ildən “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • English literature in the nineteenth century; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu – №1 Gəncə, 2007
 • Translation Procedures, strategies and methods, Elmi xəbərlər Gəncə 2011
 • Presenting Vocabulary- Professor müəllim heyətinin elmi məqalələr toplusu, Gəncə 2013
 • History and development of the theory of translation