Məmmədova Aytən Arif qızı

                  “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

                                      Aytən Arif qızı Məmmədova

Telefon:  070 -433-22-12

E- mail: aytenferecova@yahoo.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 4 noyabr 1985-ci ildə Ağstafa şəhərində anadan olub.Ailəlidir,2 övladı var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • 2003-cü ildə Gəncə şəhəri, 17 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 2007-ci ild
 • Azərbaycan Dillər Universitetinin Roman-german filologiyası fakültəsinin İngilis dili və ədəbiyyatı üzrə ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib
 • 2010-cu ildə Qafqaz Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin 5704.1 “Dil nəzəriyyəsi”ixtisası üzrə dissertantıdır

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 2010-2017 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının” müəllimi
 • 2017-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının” baş müəllimi

BEYNƏLXALQ SEMINAR,SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • “Sabit söz birləşmələrinin linqvokulturoloji prizmadan öyrənilməsi”.Dilçilik Araşdırmaları.Beynəlxalq Elmi Jurnal. Bakı,№2, 2021
 • “İşgüzar ingilis dilində sabit vahidlərin mənasını tətbiq etmək üçün koqnitiv mexanizmlər”.Konfrans materialı. VI Respublika Elmi Qaynaqlar konfransının materialları.Bakı, fevral, 2022
 • “İngilis frazeologiyasının üslubi təbəqələşməsi”.Konfrans materialı.VII Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar konfransının materialları. Bakı, 11 fevral, 2022
 • «Теоретичиские основы фразеологизмов». XIX Международный научной конференция «Научно-образовательный потенциал развития», г.Чебоксары, 28 апреля 2022 года.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • “Teaching Writing Skills”. GDU, Elmi xəbərlər,2013,say 4
 • “Teaching Pronunciation”. GDU, Elmi xəbərlər, 2015, say 1
 • “Testing and Evaluation”.AMEA, Dilçilik İnstitutu, Terminologiya məsələləri,Bakı 2017
 • “Describing Learning Context”.Filologiya məsələləri, Bakı 2017
 • “Teaching Reading in the Foreign Language Class”. GDU, Elmi xəbərlər,2017
 • .”Neologisms as a main part of word formation process”.  BDU, 2018
 • “Azərbaycan və ingilis dillərində qeyri-frazeloji sabit birləşmələr:mürəkkəb adlar,tərkibi terminlər”. Dil və Ədəbiyyat №105, Bakı 2021, səh.303-305
 • “Dildə sabit söz birləşmələrinin koqnitiv xüsusiyyətlərinə dair”.AMEA Naxçıvan bölməsi, İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu №3, Naxçıvan 2021, səh. 52-57
 • “Şifahi tərcümə”.Fənn proqramı,GDU 2021
 • “Sənədləşməvə terminologiya”.Fənn proqramı, GDU 2021

PARTİYALILIĞI

2010-cu ildən YAP-ın üzvüdür.

DİL BİLGİSİ

İngilis, rus dilləri