Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızı

 

 

         Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi          

                       Gülnarə Şaməddin qızı Nəsibova

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 7 iyul 1981-ci il Sumqayıt şəhərində  ziyalı  ailəsində anadan olub.  Ailəlidir, iki övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998 – ci ildə Göygöl rayon S.Vurğun adına 3 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1998-ci ildə Xarici dillər  Universitetinin Filologiya fakütləsinin İngilis dili  ixtisasına qəbul olmuşdur. 2002-ci ildə həmin Universiteti  bitirmişdir.
 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (Xarici dil-İngilis) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.
 • 2004-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2018-ci ildə 5706.01- Azərbaycan dili ixtisası üzrə GDU-nun doktorluq proqramı üzrə dissertant qəbul olunmuşdur. Hal – hazırda müdafiə ərəfəsindədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-2011-ci illərdə Xanlar şəhəri S.Vurğun adına 3 saylı orta məktəbdə müəllim.
 • 2011-2012- ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xarici dillər  kafedrasında metodist .
 • 2014- cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Praktik Dillər kafedrasında müəllim.
 • 2016 – cı ildən Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim.
 • 2022- ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti Leksika və Ölkəşünaslıq   kafedrasında baş müəllim.
 • TƏLTİFLƏRİ

Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun 05 mart 2018-ci il tarixli 2/45 saylı əmri ilə 8 MART “Beynəlxalq Qadınlar Günü” münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • History forming homonyms in the Azerbaijani language, Научные Исследования в сфере Гуманитарных наук:  Материалы  X Международной научно- практической конференции Пятигорск
 • Пары односложных омонимов в Азербайджанском языке, Высшая школа: Научные Исследования Москва
 • Azərbaycan dilində əsli antonimlər, AMEA Azərbaycan Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Respublika Elmi Konfransı, Bakı
 • Azərbaycan dilində alınma antonimlər, Davamlı İnkişaf Strategiyası: Qlobal Tirendlər, Milli Təcrübələr və Yeni Hədəflər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, Mingəçevir (nəşrdə)
 • The XXV International Scientific Symposium Civilizational Bridges Between People and Cultures Azerbaijan – Ukranie: Differences between oral written translation, Kiev/Ukranie 2022   
 • Science and Innovation of modern world:Eyniköklü düzəltmə sinonimlər,London 2023

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Various ways of forming words in English, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər. Gəncə 2018
 •  Dil tarixinin tədqiqinin əhəmiyyəti, Bakı Dövlət Universiteti, Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal, Bakı2018
 • Nitq mədəniyyəti və tarixi, AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı 2019
 •  The idioms and their pecularities, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2019
 • Azərbaycan dilində əsli monasillabik sinonimlər, Naxçıvan Universiteti , Elmi Əsərlər, Naxçıvan 2020
 •  Tonal homonyms in the Azerbaijani language, The European Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna 2020
 •  Derivative synonyms in Azerbaijani, Theoretical and Applied Science, Philadelphia, USA 2021
 •  Azərbaycan dilində omonim variantlar, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2021
 • Azərbaycan dilində yaxınköklü və müxtəlifköklü sinonimlər, AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri,

Bakı 2021

 • Azərbaycan dilində  sinonimlərin formalaşması və təkamülü, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2021
 •  Azərbaycan dilində eyniköklü antonimlər və onların təkamülü, Bakı Slavyan Universiteti, Elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı 2021 (Nəşrdə)
 • History forming homonyms in the Azerbaijani language, Научные Исследования в сфере Гуманитарных наук:  Материалы  X Международной научно- практической конференции Пятигорск  19-20 декабрь 2019
 • Пары односложных омонимов в Азербайджанском языке, Высшая школа: Научные Исследования Москва 28 Maя 2020
 •  Azərbaycan dilində əsli antonimlər, AMEA Azərbaycan Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Respublika Elmi Konfransı, Bakı 07 oktyabr, 2021
 • Azərbaycan dilində alınma antonimlər, Davamlı İnkişaf Strategiyası: Qlobal Tirendlər, Milli Təcrübələr və Yeni Hədəflər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, Mingəçevir 10- 11  dekabr  2021(nəşrdə)
 •  The XXV International Scientific Symposium Civilizational Bridges Between People and Cultures Azerbaijan – Ukranie: Differences between oral written translation, Kiev/Ukranie 2022   
 • Türk dillərində sifətin müqayisə dərəcəsiFilologiya məsələləri, Bakı 2022
 •  İngilis dilinin leksik sistemində sözlərin semantik qrupları, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət dil və Ədəbiyyat İnstitutu 2022
 • Science and Innovation of modern world:Eyniköklü düzəltmə sinonimlər,London 2023
 • On the methodology for improving for with the dictionary, Sumqayıt Dövlət Universiteti 2023 (nəşrdə)
 • Azərbaycan ədəbi dilində omonimlərin oxşar köklülüyü Filologiya məsələləri, Bakı 2023 (nəşrdə)
 • PARTİYALILIĞI

2003 – cü ildə YAP –ın üzvüdür.

DIL BILGISI

 İngilis, rus dilləri