Tağıyeva Aytəkin Rəfael

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müəllimi

  Tağıyeva Aytəkin Rəfael

Telefon: (+99455) 342 39 99

Email: taghiyeva.aytakin@gmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

5 Yanvar 1994-cü il Gəncə şəhərində  doğulub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2011-ci ildə Gəncə şəhər İsmət Qayıbov adına 1 nömrəli pilot orta məktəbi bitirib

2011-cü ildə Bakı Slavyan Universitetinin Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri) ixtisasına daxil olub. 2015-ci ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2015-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri) ixtisasına daxil olub. 2017-ci ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Bədii ədəbiyyatda kənd təsərrüfatı terminlərinin tərcüməsi  (C.Steynbekin “Qəzəbdən törəmişlər” əsərinin tərcüməsi əsasında) Azərbaycan Dillər Universiteti, Dil və Ədəbiyyat Cild 7, № 5, 2017

2. 1. Bədii tərcümədə konkretləşmə və ümumiləşdirmə (C.Steynbekin “Qəzəbdən törəmişlər” əsərinin tərcüməsi əsasında) Azərbaycan Dillər Universiteti, ADU-nun elmi xəbərləri Cild 2, № 2, 2017

PARTİYALILIĞI

2012-ci ildən YAP-ın üzvüdür

DİL BİLGİSİ

İngilis, rus dilləri