Rzayeva Mədinə Əliağa qızı

Безымянный

Rzayeva Mədinə Əliağa qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının  müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1984-ci il 4 aprel tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1991-2001-ci illərdə Gəncə şəhəri 28 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2001-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “İngilis dili ” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2011-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 03.2016 ci il tarixli, 3/79 saylı əmrinə uyğun olaraq Fəlsəfə doktoru Proqramı üzrə 5706.01 “Azərbaycan dili“ üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı qəbul olunmuşdur

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2011 –ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda “Xarici dillər” fakültəsində İngilis dili kafedrasında   müəllim
  • 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında  müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Leksika və İngilis dilinin tədrisi

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

  1. The Roman Conquest of Britain – Pedaqoqika, Humanitar və Təbiət Elmləri Gəncə – 2011 №VII
  2. The Formation of English Literary Language – Tələbə və Magistrantların Elmi-tədqiqat və yaradıcılıq İŞLƏRİNİN TOPLUSU   Gəncə-2012
  3. The problems in translation – Filologiya məsələləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elm və  Təhsil  Bakı -2015