Qədirova Pərvanə Məcid qızı

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının laborantı

Qədirova Pərvanə Məcid qızı

  • Telefon: 055-688-38-04

E- mail:   periqedirov@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1984 cü il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 1 övladı var.

Təhsili

2000-ci ildə Gəncə şəhəri 22 saylı  orta məktəbi bitirmişdir. 2001-2006- cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər institutunun ibtidai təhsilin pedaqogika və metodika ixtisasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2002 –ci ildə “Nitq praktikası və ölkəşünaslıq” kafedrasında laborant, 2007-ci ildən hal-hazıra qədər “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışır.