Zeynalova Türkan Ənvər qızı

Zeynalova Türkan Ənvər qızı

Zeynalova Türkan Ənvər qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985-ci il 4 may tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1992-2003-ci illərdə Gəncə şəhəri 8 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2003-2007-cu illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “İngilis dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2007-2009-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 09.2015 ci il tarixli,285 saylı sərəncamına uygun olaraq Fəlsəfə doktoru Proqramı üzrə 5718.01 “Dünya ədəbiyyatı ixtisası“ üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin qiyabi doktorantıdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009 –cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim
 • 2016-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dünya ədəbiyyatı, tərcümə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. An extensive reading programm- GDU, Elmi Xəbərlər №1 Gəncə,2011
 2. Reasons for using texts in the foreign language classrooms- GDU,Elmi Xəbərlər №3, Gəncə, 2012
 3. Describing teachers – GDU, Elmi Xəbərlər №4, Gəncə, 2013
 4. General features of adverbial participles in turkic languages – Mütərcim, Humanitar elmlərin öyrənilməsi üzrə aktual problemlər, №3 ,2015,Bakı
 5. Using of adverbial participles in the group of Oghuz- Tajik – Filologiya məsələləri, №7 , 2015, Bakı
 6. Educational technology and other teaching equipment – Aqrar Universiteti 2015, №3, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları
 7. Teaching and receptive skills – Gəncə Dövlət Universiteti, 2015, Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və təbiət elmləri seriyası
 8. “H.Cavidin Topal Teymur əsəri” ingilis dilində-Naxçıvan-nəşrdə