Zeynalova Türkan Ənvər qızı

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi          

                       Türkan Ənvər qızı Zeynalova

 • Telefon: 0508919930
 • E- mail: turkanzeynalova1985@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 4 may 1985-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 
 • Ailəlidir, iki övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-2003-ci illərdə Gəncə şəhəri 8 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • 2003-2007-cu illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “İngilis dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2007-2009-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 29.09.2015 ci il tarixli, 285 saylı sərəncamına uyğun olaraq Fəlsəfə doktoru Proqramı üzrə 5718.01 “Dünya ədəbiyyatı ixtisası“ üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin qiyabi doktorantıdır. Elmi tədqiqat işini müdafiə etmək üzrədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009 –cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim
 • 2016-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında  baş müəllim

TƏLTİFLƏRİ

 • Gəncə Dövlət Universitetinin 03.10.2016-cı il tarixli 2/158 saylı əmrə əsasən 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər günü münasibətilə “Təşəkkür elan edilmişdir.”

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatı, tərcümə

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Əliağa Vahid ədəbi irsinin ingilis dilinə tərcüməsi // – Gəncə: Konfrans materialları, Gənc alimlərin II Beynəlxalq konfransı, – 2017. – s. 393-396
 2. Афоризмы в произведениях Гусейна Джавида и их переводы на английский язык // Пятигорск: – 2019. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: Открытия ХХI века Материалы Х Международной научно практической конференции, – c. 62-66
 3. Abbas Səhhət yaradıcılığında “Vətən” sevgisi // Bakı: 2019, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materialları, – s. 146-148
 4. Language learners and language teaching settings- 2022. “Şuşa ili”nə həsr olunmuş Gənc alimlərin Beynəlxalq elmi konfransı, – 09-10 dekabr.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. An extensive reading programm-  GDU, Elmi Xəbərlər №1 Gəncə,2011
 2. Reasons for using texts in the foreign language classrooms- GDU,Elmi Xəbərlər №3, Gəncə, 2012
 3. Describing teachers – GDU, Elmi Xəbərlər №4, Gəncə, 2013
 4. General features of adverbial participles in turkic languages – Mütərcim, Humanitar elmlərin öyrənilməsi üzrə aktual problemlər, №3 ,2015,Bakı
 5. Using of adverbial participles in the group of Oghuz- Tajik – Filologiya məsələləri, №7 , 2015, Bakı
 6. Educational technology and other teaching equipment – Aqrar Universiteti 2015, №3, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları
 7. Teaching and receptive skills – Gəncə Dövlət Universiteti, 2015, Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və təbiət elmləri seriyası
 8. Abdulla Şaiq ədəbi irsinin ingilis dilinə tərcümə məsələsi // – Gəncə: Elmi Xəbərlər, – 2018. № 2. – s. 90-94
 9. Əhməd Cavad poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsi və müqayisəli təhlili // – Bakı: Dil və ədəbiyyat, – 2018. № 1(105). –  s. 247-249
 10. Əhməd Cavad poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsi // – Bakı: Dil və ədəbiyyat, – 2018. № 1(109). – s. 196-199
 11.  Hüseyn Cavidin zəngin dili və dünya şöhrəti // – Bakı: Filologiya məsələləri, – 2018. №1. – s. 310-318
 12.  O переводе поэзии Мирза Алекпера Сабира на английский язык // Алматы: Филологические науки ВЕСТНИК, – 2018. №1(63). c. 120-124
 13.  Hüseyn Cavid poeziyasının ingilis dilinə tərcümə xüsusiyyətləri // Bakı: Dil və ədəbiyyat, – 2019. №1(109). – s. 199-200
 14.  Abbas Səhhət “Vətən” şeirinin ingilis dilinə tərcümə xüsusiyyətləri // Gəncə: 2019. Elmi Xəbərlər, – 2019. №1. s. 188-192
 15.  Шарлотта Бронте и ее роман «Джен Эйр» –  Bakı: Filologiya məsələləri, -2022. № 15. – s. 348-353
 16. “Topal Teymur” əsərinin ingilis dilinə tərcümə xüsusiyyətləri  // – AMEA –çapdadır.

FƏNN PROQRAMLARI

 1. Oxuyub anlama və yazı- Universitetlərin tərcümə ixtisasları üzrə bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı- 2018
 2. Peşəkar tərcümənin əsasları- Universitetlərin tərcümə ixtisasları üzrə bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı- 2019
 3. Tərcüməçinin oxu vərdişləri- Universitetlərin tərcümə ixtisasları üzrə bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı- 2023
 4. Tərcüməçinin yazı vərdişləri- Universitetlərin tərcümə ixtisasları üzrə bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı- üzərində işləyirəm

PARTİYALILIĞI

2009 – cü ildən YAP –ın üzvüdür.

 DİL BİLGİSİ

İngilis, rus dilləri