Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu

Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu

Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının dosenti

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

1940  –cı   il 15 aprel  tarixində Daq.MSSR-də anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Qəbələ rayonu(Qutqaşen)1  saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1964-cü ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına APXDİ –nun (hazırkı Azərbaycan Dillər Universitetini)  ingilis-azərbaycan dilləri  ixtisasını bitirmişdir.

31.05.1982-ci ildə filologiya elmləri namizədi adını almışdır.

1989-cu il noyabr ayının 4-də Xarici dillər kafedarsı üzrə dosent adını almışdır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İngilis ədəbiyyatı

 

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının F.e.n., dosenti Allahverdi İsaməddin oğlu Həmidovun dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin

S İ Y A H I S I

1.İngilis ədəbiyyatı tarixi-(V-XVII əsr) –dərs vəsaiti-03.12.2011-ci il tarixli Təhsil Mazirliyinin qrifi

2.A Dawn Star  of the World Literature

3.Artiklların sayılmayan mücərrəd isimlərlə işlədilməsi

4.Artiklların cümlədə yeri

5.Leksikologiya (proqram)

6.Qərb sivilizasiyası (proqram)

7.Ölkə ədəbiyyatı (proqram)