Əhmədova Vüsalə Zirəddin qızı

Əhmədova Vüsalə Zirəddin qızı b.m

Əhmədova Vüsalə Zirəddin qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il 4 aprel tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1987-1998-ci illərdə Gəncə şəhəri 11 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1999-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (Ingilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2003-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” istiqaməti üzrə magistr təhsilini almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2011-ci ildən “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Noun Compounds and Compressed Definitions; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə, 2008
 • Фразеология Современного Английского языка; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə, 2009
 • English idioms. Differences and Usage in American English and British English; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə, 2010
 • Формы обращения в Английском языке; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə, 2011
 • Henri Graham Green his life and creation; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə, 2011
 • Фразеологические единицы заимствованные из различных языков; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri Bakı, 2015
 • Номинативно коммуникативные и номинативно фразеологические единицы; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti A.D.A.U-nun Elmi Əsərləri Gəncə, 2015
 • Stylistic Differentiation of English Vocabulary; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli Adina Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri Bakı, 2015