Əhmədova Vüsalə Zirəddin qızı

 

 

         Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi         

                       Vüsalə Zirəddin qızı Əhmədova

 • Telefon: 055 – 913 – 19 – 72
 • E- mail: axmedovavz@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 •  4 aprel 1981-ci il Gəncə  şəhərində  ziyalı  ailəsində anadan olub.  Ailəlidir, üç  övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998 – ci ildə Gəncə şəhəri  N. Gəncəvi  adına 11 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1998-ci ildə Xarici dillər  Universitetinin Filologiya fakültəsinin İngilis dili  ixtisasına qəbul olmuşdur. 2002-ci ildə həmin Universiteti  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (Tərcümə) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.
 • 2005-ci ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-2009-cu illərdə Gəncə şəhəri 44 saylı orta məktəbdə müəllim.
 • 2005-2009- cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici Dillər kafedrasında müəllim.
 • 2009- cu ildən Gəncə Dövlət Universiteti “Leksika və Ölkəşünaslıq”   kafedrasında baş müəllim.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Difficulties in translation, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər. Gəncə 2018/3
 • Фразеологические единицы заимствованные из различных языков, AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı 2019
 •  Изучение старшеклассников переводу научно-технической литературы в кружках иностранного языка, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2019/1
 • Русские заимствования в английском языке, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2020/1
 • Idioms, differences and usage in American English and British English, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2020/2
 • Development of Linguistic theory, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2021/1
 • Semantic and Pragmatic translation, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2022/1

PARTİYALILIĞI

2003 – cü ildə YAP –ın üzvüdür.

DIL BİLGİSİ

 İngilis, rus dilləri