Adilova Sevinc Rasim qızı

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının kabinə müdiri

Adilova Sevinc Rasim qızı

Qısa bioqrafik məlumat

1970-ci il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı var.

Təhsili

1987-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1987-1992-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini qırmızı diplomla bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1992- ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasında baş laborant, 2000- cil ildə “İngilis dili” kafedrasında baş laborant, 2008-ci ildən hal-hazıra qədər “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində çalışır.

Partiyaliliği

2009-cu ildən YAP-n üzvüdür.