isayeva Kəmalə Ramiz qızı

 

 

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi İsayeva Kəmalə Ramiz qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 • 4 yanvar 1982-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir, 2 övladı var.
 • TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1998-ci ildə Gəncə şəhəri, 11 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin Filologiya (İngilis dil)i ixtisası üzrə bakalavr pilləsini fərqlənmə ilə bitirib.
 • 2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistaturasının “Dilşünaslıq” İngilis dili ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.
 • 2016-2020-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində 5706.01 “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə aspiranturanı bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, İngilis dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında stajçı müəllim.
 • 2005-ci ildə GDU –da müəllim
 • 2009-cü ildən bəri Gəncə Dövlət Universitetində baş müəllim

TƏLTİFLƏRİ

Gəncə Dövlət Universitetinin 03.03.2022-ci il tarixli 2/28 saylı əmrə əsasən 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Consistent norm of front-vowels in the composition of the word, tezis     3-rd International Symposium on Humanities and social sciences in Europe: achievements and perspectives, Berlin 25,2019       25 yanvar, 2019, Google scholar, CYBERLENINCA, E Library.ru 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Söz tərkibində samitlərin ardıcıllıq norması, məqalə, GDU, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gən¬cə      2018
 • Противоречивые нормы порядка гласных звуков в составе слова Азербайджанско-го языка, и пути их нормализации, məqalə, Европейский журнал гуманитарных и общественных наук, The European Journal of Humanities and social Sciences. Premier Publishing s.r.o     2018
 • Dilönü saitlərin sözlərdə istifadə qaydaları      məqalə      Naxçıvan Universiteti. «Елми ясярляр» (iqtisadiyyat, filologiya, tarix, pedaqogika, və psixologiya, coğrafiya, riyaziyyat).     2020,       №1(16)
 • Söz tərkibində dilortası E saitinin ardıcıllıq norması, məqalə, AMEA, Naxçıvan bölməsi, Incəsənət dil və ədəbiyyat institutu.«Elmi əsərlər» 2020, №2
 • Dilarxası damaq saitlərinin ardıcıllığı, tezis, GD,. Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransı. Konfrans materialları. 26-27 oktyabr2017.
 • Consistent norm of front-vowels in the composition of the word      tezis  3-rd International Symposium on Humanities and social sciences in Europe: achievements and perspectives.Berlin     25 yanvar, 2019       
 • Söz tərkibində sait sırasının ziddiyyət və normalaşması    tezis  Azərbaycan Universiteti, Gənc tədqiqatçıların 2-ci respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı.  15 mart 2019   
 • “E”Saitinin sözdə tərkib yaratmaq funksiyası   tezis  Elmi iş beynəlxalq elmi jurnal, IX beynəlxalq elmi araşdırmalar konfransının materialları      4 iyun 2022   
 • Monosyllabic the word at the end of consonants elaboration norm    tezis    SCI-CONF.COM.UA, Science and Innovation of Modern World, London 23-25, 2023

PARTİYALILIĞI

 • 2004-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

DİL BİLGİSİ

İngilis, rus dilləri