Qədirov Balabəy Qədir oğlu

* Vəzifəsi: Baş müəllim 

* Telefon: 070 570 87 09

* Email: balabaygadirov17@gmail.com

* Qısa bioqrafik məlumat: 1959-cu il, Fevralın 11-i, Sabirabad rayonunun Qəzli kəndində anadan olmuşam. 1965-ci ildə 1-ci sinifə daxil olmuş və 1975-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm. 1976-cı ildə M.F. Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş və 1981-ci ildə oranı bitirmişəm. 

* Təhsili (Ali): M.F. Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu.

* Elmi dərəcəsi və adları: Baş müəllim

* Əmək fəaliyyəti: 1981-1986-cı illərdə təyinat üzrə Sabirabad rayonunun Qəzli kəndində  işləmişəm. 1986-1988-ci illərdə Gəncə 9 saylı Texniki-Peşə məktəbində Rus dili müəllimi işləmişəm. 1988-ci ildən hal-hazira qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Rus dili kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyirəm.

* Təltifləri: Universitet rektorunun Fəxri fərmanları 

* Tədqiqat sahəsi: “Интерференция в русской речи учащихся-азербайджанцев”.

* Elmi əsərləri: 1) “Проявление фонетической Интерференция в русской речи студентов и пути ее устранения” -Русский язык и литература в азербайджанской школе.ст56-60, 1991-ci il 1-ci nömrə  2) “Прогнозирование Интерференция при обучении глагольной фразеологии в старших классах азербайджанской школы”  3) “Фразеологическая Интерференция в русской речи учащихся-азербайджанцев и пути ее устранения” – Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Əsərlər Məcmuəsi, Bakı-2000, s.184-185.  4) “Лингводидактические подходы к обучению студентов-итальянцев правильному русскому произношению.” Elmi xəbərlər 3. GDU, s.193-199, birgə D.Discacciati və M.Fasolini, 2010.  5) “Комментарий к Итальянским стихам”,Александра Блока, Elmi xəbərlər 3. GDU 2010, s.199-201.  6) “Лингвистическое комментирование художественного текста в национальной аудитории” Elmi Xəbərlər, Gəncə 2019, s.380-384 və s. məqalələr.

* Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: 1) “Административный менеджмент,как социальное действие в виде единой системы и основные направления ее развития” с.420-446.Проблемы современной науки.Сборник научных трудов.Выпуск 7.Часть 1.Ставрополь -2013.  2) “Трудности усвоения русской фразеологии” с.278-281.Телави -2008.

* Dil bilgisi: Rus dili, Türk dili, İtalyan dili

* Partiyalığı: 1997-ci ildən YAP-ın üzvü.