Bağırova Arzu Nurəddin qızı

Bağırova  Arzu Nurəddin qızı

Vəzifəsi:

GDU-nun «Rus dili» kafedrasının  baş müəllimi

Telefon: +994 55 782 08 33

Email:arzubaqirova31@gmail.com      

      Qısa bioqrafik məlumat

 • 1969-cu il 14 iyun Gəncə şəhərind anadan olmuşdur.
 • 1976-1986-ci illərdə Gəncə şəhəri 18 saylı D/Y ( hal-hazırda 32 saylı) orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir 2 övladı var

Təhsili:

 • 1987-1992 Bakı Slavyan Universitetinin  «Milli məktəblərdə rus dili və ədəbiyyat müəllimi» ixtisası üzrə təhsil almış və  həmin  universiteti  bitirmişdir.

           Elmi dərəcəsi və adları:

                                                           Baş müəllim

Əmək fəaliyyəti

 • 1999-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim
 • 2001-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin «Rus dili» kafedrasının  baş müəllimi.

Tədqiqat sahəsi:

         Tərcümə nəzəriyyəsi;

Rus dilinin tədrisi;

Dilçilik;

Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. Прямая и косвенная речь глазами иностранных студентов. Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illik yubileyinə həsr olumuş VII Beynəlxalq elmi konfrans, 25 sentyabr 2020, Ardahan, Türkiye
 2. О роли интеграционных процессов на уроках литературы. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası “Terminologiya Məsələləri”, №1,Bakı 2020
 3. Применение видеоматериала на этапах активного урока. Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного. Материалы Международной научно- практической конференции. Москва-2020
 4. Ədəbiyyatda elmi fontastika janrının özünəməxsusluğu. XI Beynəlxalq Elmi Simpozium “Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibəti” Tbilisi-2021
 5. Фонетическая транскрипция гласных звуков русского языка». Международная научно- практическая конференция «Информационные технологии как основа эффективного инновационного развития», Самара 10.01.2022
 6. «Концепция прозаической строфы» Мичиган, С Ш А, 2022
 7. Обособление в современном русском языке. Прага, Международная научно- практическая конференция апрель 25-28, 2023
 8. Формирование умений и навыков аудирования как одна из важнейших направлений изучения курса иностранного языка. Philological sciences “Colloquium – Journal” 3(162)

Elmi əsərləri.

KİTABLAR və DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Dil bilgisi:

Rus dili, Türk dili.

Partıyalılığı: YAP