Piriyeva Leyla Məzahir qızı

Piriyeva Leyla Məzahir qızı

Vəzifəsi : Rus dili  kafedrasının baş müəllimi

Telefon: +994 50 7670665

E mail :   Leyyaw82@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 06.07. 1982-cı   ildə  Gəncə şəhərində аnаdаn оlmuşdur.

1998-cü  ildə Gəncə şəhəri 4saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2002-ci  ildə indiкi Bakı Slavyan Universitetini filologiya iхtisаsının bakalavr pilləsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-ci  ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dil (rus dili ) istisaslaşması üzrə magist pilləsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2010-cu  ildəmüsаbiqə yоlu  Gəncə Dövlət Universitetinə müəllim sеçilmişdir.

2015 –ci ildəmüsаbiqə yоlu Gəncə Dövlət Universitetinə  baş müəllim sеçilmişdir.

Əmək fəaliyyəti: 2010 cu- ildən  hal hazırdada Gəncə Dövlət Universitetinin Rus dili  kafedrasının baş müəllimi.

Təhsili:   Ali.  Bakı Slavyan Universitet, filologiya ixtisası

                       Gəncə Dövlət Universiteti, Rus dili müəllimi ixtisası

Elmi əsərləri: Ümumilikdə 32 ədəd elmi əsər.

1.Русский язык(учебное пособие для студентов-бакалавров языковых факультетов) Часть 3. 2019 (dərs vəsaiti)

2.Интерактивные методы преподавания. 2020(Məqalə)

3. Заимствованная  лексика одежды в языке азербайджанской ашугской поэзии.  2021(Məqalə)

4. Aşıq Ələsgərin yaradiciliğinda geyim adları. 2022( Məqalə)

Beynəıxalq və Respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:

  The role of clothing vocabulary in the formation of folklore style in the Ashug/s work «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends»With proceedings of the II internatonal scientific and practical conference. May 28, 2021, Oхford 

Dil bilgisi : rus, türk, inglis

Partiyalığı :YAP