Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı

 

 

 

Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı

Vəzifəsi : GDU-nun «Rus dili» kafedrasının müdiri, dosent

Telefon: +994 50 361 83 83

              +994 55 843 12 73

Email: kamalya.akhmedova@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1961-ci il 09 sentyabrda Qazax şəhərində  anadan olmuşdur.
  • 1968-1978-ci illərdə Qazax şəhərinin 2 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir
  • Ailəlidir 2 övladı var
  • Təhsili: 1978-ci ildə M. F. Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin Ali məktəbin «Milli məktəblərdə rus dili» ixtisası üzrə təhsil almış və  bitirmişdir.

                   Elmi dərəcəsi və adları:

  • 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dilçilik İnstitutunun  dissertantı olmuş və 1995-ci ildə “Azərbaycan dilində Rus və Avropa mənşəli alinma sözlər” mövzusu  üzrə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi elmi elmi dərəcəsini almışdir.
  • 2001-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • 1983-cü  ildən təyinatla Gəncə şəhər 6 sayrı tam orta məktəbdə Rus dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır.
  • 1986- 1991-cı illərdə H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Komsomol Komitə katibi vəzifəsində çalışmışdır. 1988-ci ildə İnsitutunun Rus dili kafedrasında 0,5 ştatla müəllim kimi fəaliyyətə başlamış və  bu günə qədər fəaliyyətini davam etdirir. 
  • 2001- 2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində  AHİK-in sədri vəzifəsində çalışmışdır. 2011-ci ildən hal-hazıra qədər Rus dili kafedrasına rəhbərlik  edir.

Tədqiqat sahəsi

         Tərcümə nəzəriyyəsi;

Rus dilinin tədrisi;

Dilçilik;

Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Elmi əsərləri:

    1.Язык мудрости или влияние пословиц и поговорок на наше мышление  Международная конференция-2016

     2.   Речевые ошибки иностранных студентов и их причины GDU, “Elmi xəbərlər”, № 1, Gəncə, 2017

     3. Формирование умений и навыков произносительной русской речи у учащихся- азербайджанцев. Материалы Международной научно- практической конференции. Москва- 2019

     4. Дифференциальные признаки фонем  В сб. «Научные труды» ГГУ, 2019

     5. Трудности в преподавании лексико- семантической категории рода тюркоязычным студентам. В материалах  ФОРУМ А  МГУ  РКИ- Москва, 2020              

KİTABLAR və DƏRS VƏSAİTLƏRİ:

     1.Доценты Э.Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров неязыковых специальностей. Баку -2016

    2. Доценты Э.Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых специальностей I часть. Баку -2016.

    3. Доценты Э.Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых специальностей II часть. Баку -2016.

   4.Доцент Ахмедова К.К., старший преподаватель Нуриева Э.Х. Практическая фонетика русского языка. Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых факультетов Гянджа-2016

  5. Э.Х.Гейдарова, К.Г.Ахмедова, К.И.Алекперова «Русский язык» часть 2 (учебное пособие для студентов – бакалавров языковых факультетов) “Elm və təhsil”, Bakı – 2017

  6..Dosentlər K.Q. Əhmədova, baş müəllimlər: L.M. Piriyeva və K.E. Həsənova “Russkiy yazık” 3-cü hissə. Bakı-2018

Dil bilgisi:

Rus dili, Türk dili.

Partıyalılığı: YAP