Həsənova Kəmalə Eldar qızı

Həsənova Kəmalə Eldar qızı

Vəzifəsi : Rus dili  kafedrasının baş müəllimi.

GDU-nun «Rus dili» kafedrasının baş muəllimi

Telefon: +994 70 280 31 19

 

Email: kemale.hesenova70@gmail.com

 

Qısa bioqrafik məlumat

 

  • 1970-ci il 2 yanvar Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1977-1987-ci illərdə Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Ailəlidir 2 övladı var

Təhsili:

 

  • 1987-1992 Bakı Slavyan Universitetinin  «Milli məktəblərdə rus dili» ixtisası üzrə təhsil almış və həmin  universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi dərəcəsi və adları:

 

  • 2002 – kafedranın bas muəllimi olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

  • 1992-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim
  • 2002 -ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin «Rus dili» kafedrasının  baş müəllimi.

    Tədqiqat sahəsi

 

         Rus dilinin qrammatikasının tədrisi

Rus dilinin tədrisi;

Beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı. Elmi əsərləri.

 

Особенности начального этапа обучения РКИ Статья Материалы портала  «Образование на русском  для использования на начальном этапе.»  23.10.2019.ГИРЯ

Учебное пособие для студентов. Учебник. “Elm və təhsil” Bakı.2019.

Прямая и косвенная речь глазами иностранных студентов. Статья. Ардахан Турция 7-ая научная конференция, посвященная юбилею С.А.Ширвани. 25.09.2020.

Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного. Статья. Материалы Международной научно-практической конференции. 20 мая 2021.

Право писателя свободно творить или тотальный контроль. Статья. ХI Beynəlxalq Elmi Simpozium “Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər” Tbilisi. 2021.

Применение  видеоматериала на этапах активного урока. Статья. Материалы Международной научно –практической конференции  Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка и как иностранного. 20 мая 2021.

Информационные технологии как основа эффективного инновационного развития. Статья.Международная научно-практическая  конференция  Самара. 10.01.2022

 Фонетическая транскрипция гласных звуков русского языка. Статья. Международная научно-практическая  конференция «Информационные технологии как основа эффективного инновационного развития»  Самара. 10.01.2022.

Концепция прозаической строфы .Мичиган США . 2022

Обособление в русском языке. Статья. XI Международная научно-практическая  конференция «Methods of solving complex problems in scienci» Прага, Чехия . 25-28 апреля 2023.

Формирование умений и навыков аудирования как одна из важнейших направлений изучения курсе иностранного языка. Статья. Philological sciences “Colloquium – Journal” 3(162).2023.

 

KİTABLAR  və  DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Учебное пособие для студентов. Учебник. “Elm və təhsil” Bakı.2019.

Xarici dil bacarıqları (oxu və nitq) “Rus dili müəllimliyi” ixtisasında. Fənn proqramı. Azərbaycan respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi GDU Ali məktəblərin bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün. Gəncə.2021.

 

Dil bilgisi:

Rus dili, Türk dili.

Partıyalılığı: YAP