Qafarova Gülnar Əbülfəz qızı

Adı, soyadı,atasının adı:     Qafarova Gülnar Əbülfəzqızı

Vəzifəsi: müəllim

Telefon: 0553206555

E-mail: gulnarqafarova85@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat: 15.05.1985-cu ildə Xaçmaz şəhərində anadan olmub

Ailəlidir.2 evladı var

Təhsili :2000-2004 ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.2006-cü ildə Bakı Dövlət  Universitetinin Magistratura filologiya şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2010-2013-ci ildə Azərbaycan  Aqrar Dövlət Universitetinin muhasibat uçotu və audit fakültəsini bitirib.

Elmi dərəcəsi və adları: elmi dərəcə yoxdur

Əmək fəaliyyəti: 2011- 2013 -ci ildə  Gəncə şəhəri “UNİBANK” Kommersiya Bankında kadırlar şöbəsində  çalışib,2014-2017 ilədək “Bankstandart” Kommersiya bankinda fiziki şəxslər uzrə menejer vəzifəsini icra etib.2019-ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Rus dili” kafedrasinda muəllim kimi vəalliyət göstərir.

Təltifləri:

Elmi əsərləri: 15-dan yaxin elmi əsəri var.

1.Проблема переводов « Китаби Деде Коргуда» в трудах русских востоковедов. Государственный Институт русского языка имени А.С.Пушкина.2019

2. Роль суффиксов в обогащении нашей речи- БАКУ ГРИФЛИ 2019.

3. Общеязыковые неологизмы.- GDU Elmi xəbərlər 2020.

4.Анализ основных языковых и неязыковых проблем студентов-азербайджанцев при изучении русского языка.МГУ.2020

5.Подготовка квалификационных кадров в структуре инклюзивного образного образования. «The VII international scientific conference dedicated to the 185th anniversary of Seyyid Azim Shirvani. Turkey 2020

6.Актуальны во всех столетиях-«вечные темы» М. Ф. Достоевского. IX

Международная Научно-практическая Конференци.Македония.2021

7.«Али и Нино» – одна любовь и тысяча догадок. X Международная Научно-

практическая Конференция.Стокгольм.2021

8.Период господства французского языка в России. Молодежная наука в 21

веке: традиции, инновации, векторы развития. Самара-Оренбург.2021

9.Средства выражения эмоций и чувств-глаголы чувств русском языке. «The world of science and innovation” London 2021.

10.Мифологические образы в устном народном творчестве Азербайджана.Modern Humanities Succes.base Erih Plus 2022

11.Характерные черты современной лингвистики.Санк-Петербург.2022

12.Effective forms of teaching a foreign language in modern society.Technium journal.base Erih plus,copernicus2023

Təltifləri. 2022-ci illər üçün 2 proqram dərc edib “Publisistik tәrcumә” vә “ Siyasi

terminlәrin tәrcumәsi”

1.Inkluziv təhsil muəlliminkişafi proqramlari.2019.(Təkminləşmə kursu)

2.Elmi əsərlərin yazilmazi ADA School of Education 2020. (Təkminləşmə kursu)

3. “Moving forward online workshops/RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOR KIDS/2022(Təkminləşmə kursu)

4.Русские субботы.2023(Təkminləşmə kursu)

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:  10 qədər

Dil bilgisi: rus dili, ingilis dili.turk dili

Partiyalılığı: YAP