Yusibova Dursun Bahəddin qızı

Yusibova Dursun Bahəddin qızı

Vəzifəsi :

GDU-nun «Rus dili» kafedrasının baş müəllimi

Telefon: +994 50 663 38 34

Email: kalekberova@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960-ci il 22 dekabrda  Qəbələ şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1968-1978-ci illərdə Qəbələ şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir 2 övladı var

Təhsili:

 • 1978-1983 M. F. Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin Ali məktəbin «Milli məktəblərdə rus dili» ixtisası üzrə təhsil almış və  bitirmişdir.
 •       Elmi dərəcəsi və adları:
 • 2008-ci ildən baş müəllimdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1983-cü ildən Qəbələ şəhərinin 3 saylı məktəbdə ibtidai sinif müəllimi.
 • 1986-cı ildən Gəncə şəhər 23 saylı tam orta məktəbin rus dili müəllimi.
 • 1996-cı ildən  Gəncə Dövlət Aqrar Universitetinin Xarici dillər kafedrasının rus dili üzrə baş müəllimi.
 • 2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər kafedrasının rus dili üzrə baş müəllimi.

                         Tədqiqat sahəsi

         Tərcümə nəzəriyyəsi;

Rus dilinin tədrisi;

Dilçilik;

Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Elmi əsərləri.

 1. Наречные синонимы в русском языке. Filologiya məsələləri №6 “Elm və təhsil” Bakı-2016

      2.Обогащение русского языка иностранными словами. Научные труды ФГФУ 2015.

 • Эффективный метод проведения урока русского языка АDAU Elmi Əsərlər Gəncə-2015
 • Изучение падежей существительных в национальной школе. Научная конференция Баку-2019
 • Основные принципы и свойства Системы Куррикулума  Bakı, Elm və İnnovasiya mərkəzi- 2021
 • Ь иЪ знаки в славянских языках Турция – 2021
 • Право писателя свободно творить или тотальный контроль. Тбилиси. Грузия 2021
 • Этапы внедрения инклюзии в систему образования Konfrans materialı, Türkiyə, Qars-2020
 • Ədəbiyyatda elmi fontastika janrının özünəməxsusluğu XI Beynəlxalq Elmi Simpozium Tbilisi-2021

KİTABLAR və DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Dil bilgisi:

Rus dili, Türk dili.

Partıyalılığı: YAP