Murquzova Lamiyə Nüsrət qızı

Adı, soyadı,atasının adı: Murquzova  Lamiyə Nüsrət qızı

Vəzifəsi:müəllim

Telefon: 0556252780

E-mail: murguzova82@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 20.06.1982-ci ildə Qazaxıstan respublikasınln Kostanay  şəhərində anadan olmuşdur

Ailəlidir.2 övladı var

Təhsili :2000-2005- ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin filologiya fakültəsini  bitirib.2013-2015-ci ildə Bakı Slavyan  Universitetinin Magistratura filologiya şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Elmi dərəcəsi və adları:elmi dərəcə yoxdur

Əmək fəaliyyəti:2003- 2016 -cı ildə Gəncə Dövlət universitetinin Rus dili kafedrasında  laborant vəzifəsində çalışıb.  2016-cı ildən  bu vaxta dək həmin universitet və həmin kafedrada muəllim kimi vəalliyət göstərir.

Təltifləri:

Elmi əsərləri: 15-ə yaxin elmi əsəri var.

1.Проблемы обучения русской лексике студентов в  азербайджанских группах вузов. «Elmi xəbərlər»ГГУ- 2017

2. Проблемы письменной передачи азербайджанских имен  собственных на азербайджанских русскоязычных сайтах. «Terminologiya məsələləri».  Səh. 145-149. Bakı- 2017

3. Работа над интонацией и повышением выразительности речи учащихся азербайджанцев.  «Terminologiya məsələləri» №1 . Bakı- 2018

4.Дифференциальные признаки фонем.  «Elmi xəbərlər»ГГУ- 2019

5. Современные информационные технологии и проблемы транскрипции и транслитерации на страницах русскоязычных сайтов Азербайджана.  «Elmi xəbərlər». ГГУ- 2019

6. О роли литературы в духовном развитии современного общества. «Terminologiya məsələləri» №1 . Bakı- 2020.

7.История возникновения и развития букв Е и Э.  The VII international scientific conference dedicated to the 185 th  anniversary of  Seyyid Azim Shirvani/ Ардахан, Турция.  Стр. 103-107. 25 Сентября-2020

8. Образование как отражение мира. Ардахан, Турция.Декабрь -2020

9. Способы определения исконно русских слов в современное время. Рим, Италия – 2021 . стр. 307-310.

10. Постапокалипсис как жанр научной фантастики.  «Science and education: yesterday,  today, tomorrow».  The X International Scientific Simposium dedicated to the 880 th anniversary of Nizami Ganjavi. 21 января 2021. Стр. 116-119Стокгольм, Швеция.

11. Виды оценивания профессионально ориентированного обучения иностранцев языку на неязыковых факультетах вузов.  Innovations and prospects of world science. Proceedings of IV international scientifical and practical conference. стр. 978-984 Ванкувер,  Канада . 1-3 декабря 2021

12. Требования к современному уроку русского языка.   Международный научный Журнал «Инновационная наука» (ISSN 2410-6070) №7  1/2022 .Город Уфа (https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN2022-07-1.pdf).

13. Мифологические образы в устном народном творчестве Азербайджана и  их славянские прототипы. Журнал «Modern Humanities Success» ( ISSN 2618-7175).   (https://mhs-journal.ru/wp-content/uploads/2022/11/mhs-12-2022.pdf )

стр.  109-115.  №12/2022

14. Effective forms of teaching in modern society. Журнал «Technium social journal». ( https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8402)     стр. 91-95 Февраль 2023

15. Conceptual provisions, goals and objective of specialized training.

XVIII международная конференция «Theoretical and  applied aspects of the development of science »   (https://isg-conf.com/ru/theoretical-and-applied-aspects-of-the-development-of-science) Май-2023 (ISNN:2720-684x)

Təltifləri.

1.Elmi əsərlərin yazilmazi ADA School of Education 2020.(Təkminləşmə kursu)

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:10 qədər

Dil bilgisi: rus dili (əla), ingilis dili (orta),turk dili (orta)

Partiyalılığı: YAP