Sadıqova Gülər Fizuli qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının
baş müəllimi Sadıqova Gülər Fizuli qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

10 fevral 1987-ci ildə Kəlbəcər şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2010-cu ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 2008-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində “İngilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 2. 2010-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetində “Dilşünaslıq” ixtisası üzrə magistr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.
 3. 2020-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Bakı Dövlət Universitetinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik “ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

E-mail: gularnabiyeva@gmail.com

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2010-2016-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasinda müəllim.
 2. 2016-cı ildən bu günə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasinda baş müəllim.

“Xarici dilin kommunikativ qrammatikasi” fənnini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan və ingilis dillərinin siyasi diskursunda metaforalar

 

 

 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI” mövzusunda Respublika virtual elmi konfrans, 2020.

 1. THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE DEDICATED TO THE 185th ANNİVERSARY OF SEYYID AZIM SHIRVANI “Personality and society: problems of interaction” Ardahan, Turkey, 2020.
  3.”Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” Beynəlxalq Elmi Konfrans. s. Mingəçevir, 2021.
 2. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransı, ARTİ, Bakı. 2022.

TƏLTİFLƏR

 1. 02.03.2023 tarixli 2/31 saylı əmrə əsasən Sadıqova Gülər Fizuli qızı 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibətilə “Fəxri fərmanla” təltif edilib.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.İngilis dilində reklam mətnlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. BDU, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransının materiallari, Bakı, 2020. Səh. 380-383.

 1. Semantic change in English . THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE DEDICATED TO THE 185th ANNİVERSARY OF SEYYID AZIM SHIRVANI “Personality and society: problems of interaction” Ardahan, Turkey, 2020. Səh. 84-87
  3.Siyasi diskursda kütlə şüurunun ideologizasiyasının kommunikativ texnologiyaları. The XI International Scientific Symposium “Intercultural relations in the modern world”. Tbilisi, Georgia, 2021. Səh. 95-101
  4. Metafora analizinə koqnitiv yanaşma. GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2021. Səh. 358-362

5.Siyasi diskursun funksiyalarına dair. MDU.”Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” Beynəlxalq Elmi Konfrans. s.     

6.“Konseptual metafora nəzəriyyəsinin inkişafı və əsas anlayışları” Filologiya məsələləri, Bakı, 2022 № 15. s.35-43              

 1. “Siyasi Debatlarda Metaforalar Nitq Strategiyası Kimi”, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXV Respublika elmi konfransı, ARTİ, Bakı. 2022. s. 36-41
 2. METAPHORICAL REPRESENTATION OF CONCEPTS ‘WAR’ AND ‘TERRORISM’ IN THE POLITICAL DISCOURSES OF ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES. Colloquium-journal, Warszawa, Poland -2023

Dil bilgiləri: Azərbaycan dili, Rus dili, Türk dili, İngilis dili, Alman dili, İtalyan dili