Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı

 

Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı

 

 

 

Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı – baş müəllim

 

 

Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı.

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.

  • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 18.08. 1972   Gəncə şəhərində anadan olub.
  • 1978-1988-cü illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1988-1993-cu illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dillər Universitetində “İngilis-Alman” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.
  • ƏMƏK FƏALİYYƏT
  • 1993-cü illərdə 10 saylı orta məktəbdə müəllim.
  • 1997-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.
  • 2003-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

* İngilis dilində yazı bacrığı və vərdişlərinin öyrədilməsi, GDU-nun Elmi əsərləri məmuəsi. Bakı, 2000, 10 səh

*Leksik materialın tədrisi, Gdu-nun Elmi əsəsrlər məcmuəsi, Bakı, 2000.10 səh

* Şəxsiz fellər, GDU-nun Elmi əsəsrlər məcmuəsi, Bakı, 2002.10 səh

*Sinonimlərin işlənməsi, GDU-nun Elmi əsəsrlər məcmuəsi, Bakı, 2002.10 səh

*Söz mənasınındüzgün açılması, GDU-nun Elmi əsəsrlər məcmuəsi, Bakı,”Nurlan” 2003.10 səh

* Principals of English punctuation, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi-VII. Bakı: “Nurlan”, 200410 səh

* The use of articles, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi-VIII. Bakı: “Nurlan”, 200410 səh

* Germanic languages, GDU. Professor-müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu №1.Bakı, “Nurlan”, 2007

*Subject and aims of the history of English, Professor-müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu №1.Bakı, “Nurlan”, 2007 20 səh

*The category of case of the noun, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2009, №1

*Compound noun and ways of formation of them in modern English, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2010, №1

*Differences between American English and British English, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2011, №1

*Semantic structure of English words, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2013, №1

*Sentence as the largest grammatically arranged linguistic form, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2013, №1

*İngilis və türk dillərinin samit sistemləri-GDU. Elmi Xəbərlər 2014ç səh 128-132 (5səh)

*Azərbaycan və ingilis dilindən dialektik vahidləri, Filologiya məsələləri №8, Bakı 2014.

*İngilis dilində sayların işlənməsi, GDU. Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2014