Rzayeva Zümrüd Elyar qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müəllimi Rzayeva Zümrüd Elyar qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1989-cu il 21 iyun tarixində Gəncə şəhərində anadan olub.

Ailəlidir,  2 övladı var. YAP-ın üvzüdür.

Telefon: 055-625-85-63

E-mail: zuma_777@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2006-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dil İngilis dili ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Dilşünaslıq “ istiqaməti üzrə magistr təhsili alıb

2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Dil nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə dissertantdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının  müəllimidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kommunikativ dilçilik

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. “Несколько слов о сегментации речи” – “Наука и техника. Мировые исследования” Материалы IV международной научно-практической конференции   28 Мая 2020

2. “The use of digital technology in speech segmentation” – 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020)  05 May 2020

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.“Seqmentasiya zamanı pauzanın rolu” // AMEA Əlyazmalar İnstitutu.”Filologiya Məsələləri” jurnalı, Bakı ş. 2019 , №3, Səh. 231-237

2. “Сегментация речи и его функции”//“Современная наука”. Научнопрактический журнал. Актуальные проблемы теории и практики. Гуманитарные науки. Москва. Июль 2019, №7-2, Səh.96-99

3. “Seqmentativ sintaktik konstruksiyalar” // AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət dil və ədəbiyyat İnstitutu . Naxçıvan. 2020, №4 (38) Cild 14, səh.73-77

4. “Seqmentasiya və nitqin mexanizmi” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. Gəncə.  2021, № – 1, səh. 291-295

5. “Sintaqm və intonema”// AMEA Əlyazmalar İnstitutu.”Filologiya Məsələləri” jurnalı, Bakı ş. 2021,  № – 5, səh.128-136

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili