Agayeva Türkan Səyavuş qızı

 

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Agayeva Türkan Səyavuş qızı

GDU-nun “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasında müəllim.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1992-ci il 5 iyunda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1998-2009-cu illərdə Gəncə şəhəri 10 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2009-2013 Gəncə Dövlət Universitetində “Ingilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 • 2013-2015 Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq- İngilis dili” ixtisası üzrə magistr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2015-2016 Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında saat hesabı müəllim.
 • 2016-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında yarım ştat müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Linqvistika, İngilis dilinin qrammatikası, fonetika

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • “Education” Azerbaijan State Agrarian University, scientifically theoretical conference, Ganja, April 21, 2012. Theme: “Societies influence on education”
 • “Knowledge and education are the priorities of the state” Azerbaijan State Agrarian University, scientifically theoretical conference, Ganja, April 21, 2015. Theme: “HeydarAliyev Foundation and its activities in the field of public health”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ingilis dilinin əsas variantlarının linqvistik təhlili. Magistrantların XIV Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt- 2014. (səh 744-746)
 • Ingilis dilinin əsas variantlarının linqvistik təhlili. Amerika, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya variantlarının materialları əsasında. Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları (GDU). 2015. Səh(62-63)
 • Ingilis dilinin əsas variantlarının linqvistik təhlili. Amerika, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya variantlarının materialları əsasında. Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları (GDU). 2015. Səh (64-65)
 • Ingilis dilinin əsas variantlarının linqvistik təhlili. Amerika, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya variantlarının materialları əsasında. Filologiya məsələləri- №9, Səh(255-259)