Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının  baş müəllimi Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

04 iyun 1967-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2006-cı ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

  1. 1988-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis-Alman dili müəllimliyi fakültəsini bitirmişdir.

Telefon: 055 849 96 84

E-mail :  zulfiyyaqahramanova@gmail.com

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  1. 1988 –ci ildə Xanlar (indiki Göy- göl) rayonunda 6 saylı məktəbdə İngilis dili müəllimi vəzifəsində işləməyə başlamışdır.
  2. 1995-ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbdə İngilis dili müəllimi vəzifəsində işləməyə başlamışdır.
  3. 2002 –ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində işləyir.
  4. 2006 -2013 illərdə Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir.
  5. 2007 –ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantıdır.

“Dilçiliyə giriş”, “Ümumi Dilçilik”, “Şifahi anlama ” fənnlərini tədris edir, “İngilis dilinin tədrisi metodikası”, “Planlaşdırma və qiymətləndirmə”, “AMMEF” fənnlərindən seminar məşğələsi aparır.

“Xarici dillərin tədrisində innovasiyalar”, “Ali məktəbdə ingilis dilinin tədrisi metodikası”, “Linqvistik təhlilin elmi əsasları” adlı elektron dərsliklər və dərs proqramlarının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xarici dillərin tədrisinin müasir problemləri mövzusunda  geniş tədqiqat işi aparır.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

25 mart 2023 –cü il tarixində Əmin Abid Gültəkinin 125 illiyinə həsr olunmuş “Türk Dünyası Multidisiplinar Çalışmaları” adlı konfransda “Xarici dillərin tədrisində layihə metodunun tətbiqinə dair” məqalə ilə çıxış etmişdir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1.Z.Qəhrəmanova, N.Məmmədzadə Tapşırığa əsaslanan tədrisə innovativ yanaşma , GDU/Elmi Xəbərlər 2018/1

2.Micro-teaching and teaching skills, GDU/Elmi Xəbərlər ,Gəncə 2018/2

3.DEVELOPING DIALOGIC SKILLS IN THE INTERMEDIATE LEVEL OF TEACHING ENGLISH  Dos. Kazımova Sevda Aqil q., S.t Qahramanova Zulfiya Sabir q. GDU/Elmi Xəbərlər ,Gəncə 2019/1

  1. Tədrisin yuxarı mərhələsində leksik materialın tədrisi yolları , Elmi Xəbərlər Gəncə 2019 /3
  2. Tədrisin orta mərhələsində dərsin planlaşdırılması, Elmi Xəbərlər GDU -2022\2

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili