Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının  f.f.d.baş müəllimi Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

20 avqust 1984-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2007-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

   2001-2005-ci illərdə Bakı şəhərində “ Azərbaycan Dillər Universitetində “İngilis dili müəllimliyi”  istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

   2005-2007-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

   2023-cü ildə “Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi, Ədəbi təhlil və Təmqid ”  ixtisası üzrə Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi almişdır.  

Telefon: 050-363-45-25

E-mail: hajiyeva_2017@mail.ru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2007-ci illərdə “Esperanto” xarici dil kursunda müəllim.
 • 2007-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis Dilinin Tədrisi” kafedrasinda müəllim.
 • 2013-2023-cü illərdsə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.
 • 2023-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qramatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“1960-80-ci iləərdə Azərbaycan və Amerika nəsrində mifoloji motivlər “(Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” , Con Apdaykın” Kentavr” romanları əsasında)

 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Kentavr” romanında Kentavr-Xiron (Kolduell) mifik obraz kimi, ,BDU. ”Azərbaycan Filologiyası: İnkişafın Yeni Mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı, 2 noyabr, Bakı-2016
 2. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” və Con Apdaykın “Kentavr” romanlarının müqayisəli təhlili, Gəncə Dövlət Universiteti, Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə- 2017
 3. Performativlik anlayışı və Performativ feillər, GDU- Elmi Xəbərlər № 4, Gəncə- 2018
 4. Danışıq aktı nəzəriyyəsinin tədqiqi, Gənc Alimlərin III Beynəlxalq Elmi Konfransı , Gəncə- 2018
 5. Mifə müraciətin ədəbi-tarixi səbəbləri, GDU, Gənc alimlərin IV Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə- 2019
 6. Historical Sources of Reference to Myth in American Prose in the 1960,s , International Journal of Advanced Studies in Language and Commmunitation, St. Louis. Missouri. The USA, №2, 2019
 7. The History of the Study of Phraseology, GDU- Elmi Xəbərlər №3, Gəncə -2022
 8. Semantic Classification of Phraseological Units,Gənc Alimlərin Beynəlxalq Elmi Konfransı, Gəncə -2022

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili,Türk dili.