Qasımova Samirə Firuddin qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının dosenti  Qasımova Samirə Firuddin qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1979-cu il 12 oktyabırda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 1986-1996-cü illərdə Gəncə şəhəri 27 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.   Ailəlidir, bir  övladı var.  2001-ci ildən YAP üzvüdür.

Telefon: 055-264-54-03

E-mail: samiragasimova@yandex.ru

 • 1996-2000-ci illərdə Bakı şəhərində “ Təfəkkür” Universitetində “İngilis- alman ” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.
 • 2000-2002-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 31 oktyabr 2014-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Müqayisəli – tarixi və müqayisəli dilçilik.“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2021-ci ildə “Müqayisəli-tarixi və müqaisəli-tipoloji dilçilik” ixtisası üzrə Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi almişdır.
 • 2022-ci ildə dosent (at-siz) elmi adi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2000-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Humanitar Kollecində  müəllim.
 • 2002-2009-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında müəllim.
 • 2009-2022cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.
 • 2022 ci ildən “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının dosenti

TƏLTİFLƏRİ

1.Sertifikat.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “Mədəd”təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş  İKT –nin təhsilə tətbiqi üzrə intel ”Gələcək üçün Təhsil”

2. Cerificate.”Educational and Scientific Activity in a new time : Realities and Challenges”

3. Certificate of Participation.Has successfully participated in the  VII  International Scientific Conference dedicated to the 185th anniversary of Seyyid Azim Shirvani ”Personality and society:problems of interaction”

4. Certificate of Participation.The 60th İnternational Scientific Conference ”Europe and Asia:history,culture and mutual cooperation”dedicated to the 95th Anniversary of Bhatiyar Vahabzade

5. Certificate of Participation.İn oral and technical participation and appreciation of research contributions to the XXXV İnternational Scientific Symposium ” Mahmud Kashgari: Common Heritage of the turkic world held on February 25,2023 Amsterdam /Holland

6. Certificate  uczestinka czasopismo naukowe, Zeszyt №35(122)”Colloquium-journal ”Comperative  Historical Linguistics

7. University of Essex-Tempus Jep –Ritsa Baku İn-service Teachers Training and Retraining İnstitute-Tempus programme1.Tempus Proqramı üzrə Bakı Müəllimlərin İxtisasartırma İnstitunda təşkil olunmuş treyninqdə sertifikat

8.Tempus proqramı çərçivəsində İgiltərənin ESSEX Universitetində təşkil olunmuş

treyninqdə sertifikat

9. İntel-Gələcək Üçün Təhsil- kursunda təşkil olunmuş treyninqə dair sertifikat

10. Tempus proqramı çərçivəsində Gəncə Dövlət Universitetində təşkil olunmuş

treyninqdə sertifikat Erasmus mundos proqramı çərçivəsində Potuqaliya Viana de

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“ Azərbaycan və İngilis dillərində Təfəkkür felləri”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. THE VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFRENCE DEDICATED TO THE 185 th ANNYVERSARY OF SEYYID AZIM SHIRVANI “ Personality and society : problems of interaction

2. THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFRENCE DEDICATED TO THE 89 th ANNYVERSARY OF BAKHTIYAR VAHABZADE

Europe and Asia: history, cultureand cooperation

3. THE IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM DEDICATED TO THE 550 th ANNYVERSARY OF HABIBI

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Morphological way of expressing comparative adjectives and adverbs, GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə-  2019\1
 2. Proverbs and sayings as genre of folk art, GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə -2019\2 
 3. The difference between linguistics and philology, GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə- 2020\2

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, İngilis dili, Rus dili, Türk dili, Alman dili.