Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim Natəvan Məmmədzadə Yusif qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci il 16 dekabırda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, bir övladı var.  2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1.1977-1987-cü illərdə Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

  1. 1990-1995-cu illərdə Bakı şəhərində “ Azərbaycan Dillər” Universitetində “İngilis-alman” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.

Telefon: 050-754-57-98

E-mail: natoli197019198@gmail.com  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995-2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.

2001-ci illərdə 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

ELMI ƏSƏRLƏRİ

1.Dilçiliyin tarixi və əlaqədə olduğu sahələr, GDU. Elmi  xəbərlər, Gəncə 2018, № 1

2.Tapşırığa əsaslanan tədrisə innovativ yanaşma, GDU. Elmi  xəbərlər, Gəncə 2018 ,№ 1

3 .Language , Race and Culture , GDU. Elmi  xəbərlər , Gəncə 2019 ,№ 3

4.Tədrisin yuxarı mərhələsində leksik materialların tədrisi yolları,GDU. Elmi xəbərlər, Gəncə 2019 ,№ 3

5.”Morfological structure of English words”GDU ,Elmi Xəbərlər, Gəncə 2020\2 səh311-314

6.”Different methods teaching grammar”GDU,Elmi xəbərlər, Gəncə 2020\2 səh 311-314

7.”Development of listening skills in teaching” GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə 2021\1 səh 179-183

8.”Development of teaching learning materials” GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə2021\1 səh 373-377

9.”Constituting the meaning of the statement the statement process and operators”GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə2021\1 səh çapda

SERTİFİKATLARI:

  1. “Theacher Training Workshop” sertifikatı. The United States Embassy in Azerbaijan American İnformation center,Baku .
  2. “Mədəd” təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə İntel “ Gələcək üçün təhsil” təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə təqdim olunmuş sertifikat

3.“511329-TEMPUS-1-AZ-TEMPUS-JPCR” proqramı üzrə Baki Müəllimlərin təkmilləşdirmə İnstitutunda “Tərcümənin inkişafı və tərcümənin Azərbaycanda öyrədilməsi” mövzusunda seminarda iştirak sertifikatı.

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili