Talıbova Aygün Nofər

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının baş müəllim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Talıbova Aygün Nofər qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

1977-ci il dekabrın 8-də Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur.

1985-1995-cu illərdə Mingəçevir şəhəri 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

Ailəlidir.

Telefon : 077 302 35 08

E-mail: managersat777@yahoo.com

 • 1998-2002 Gəncə Dövlət Universitetində “Ingilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2002-2004 Gəncə Dövlət Universitetində “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” ixtisası üzrə magistr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 • 2011-2017-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və Dünya ədəbiyyatı” kafedrasının “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə dissertantı olmuşdur.
 • 2018-ci ildən “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” ixtisas üzrə Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2003-2006 Gəncə Humanitar kollecinin “Xarici dillər” şöbəsinin İngilis dili  müəllimi.

2006-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllimi

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Linqvistika, İngilis dilinin kommunikativ qrammatikası, üslubiyyət, İngilis dilinin tədrisi tarixi, Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi

ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

 1. Feilin şəxssiz formalarının və onların əmələ gətirdiyi sintaktik birləşmələrinin tərcüməsi. GDU, Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı. II hissə, 17-18 oktyabr 2018. Gəncə 2018, səh. 149-151
 2. Heydər Əliyevin nəzəri irsində ədəbi tənqid məsələləri. GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 3, Gəncə 2018, səh. 153-156
 3. Modern problems of linguistics and methods of teaching English. GDU, Gənc alimlərin IV Beynəlxalq elmi konfransı. 25-26 oktyabr 2019. Gəncə 2019, səh. 290-292
 4. The history of English teaching methodology. GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 3, Gəncə 2019, səh.
 5. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi tənqidi ədəbi proses kontekstində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunur. Gəncə-2019. 175 səhifə
 6. Problems in teaching English for students. GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 2, Gəncə 2020, səh. 376-380
 7. English language teaching and learning in primary school. GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 1, Gəncə 2021, səh. 311-315
 8. Modern techniques in language teaching. GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 2, Gəncə 2022, səh. 270-274
 9. Ways of teaching language skills. GDU, Gənc alimlərin Şuşa ilinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransı (09-10 dekabr 2022-ci il) səh. 274-277
 10. The personality of the artist and critic in the literary process and literary criticism of Azerbaijan in the period of independence. –Scientific journal of Polonia University 54 (2022) 5. Pp.101-106.
 11. İngilis dilinin tədrisi tarixi. Magistratura üçün fənn proqrammı 2023. 16 səhifə.
 12. An Analysis of Language Teaching Approaches and Methods —Effectiveness and Weakness. . GDU, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Elmi Xəbərlər, № 1, Gəncə 2023
 13. Second Language Teaching: Perspectives on Learning and Language Theories – II İnternational scientific  and practical conference. “New problems of science and ways of their solution”, March 7-8, 2023, Paris France. Pp. 30-34.
 14. The eventual appearance of modern stylistics.  VOL 1, No 75, (2023) Scientific discussion (Praha, Czech Republic) –31.03.2023-14.04.2023. ISSN 3041-4245 The journal is registered and published in Czech Republic. Pp. 6-8.
 15. III international scientific conference. Vienna. Austria. 06-07.04.2023 62 ARTIST PERSONALITY AND LITERARY PROCESS. pp. 62-66.
 16.  Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili 2023—çapda—Naxçıvan ş.
 17. GDU May konfransı Heydar Aliyev’s role in the development of Azerbaijani science 2023—çapda

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA

 1. Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı. II hissə, 17-18 oktyabr 2018. Gəncə 2018
 2. Gənc alimlərin IV Beynəlxalq elmi konfransı. 25-26 oktyabr 2019. Gəncə 2019
 3. Gənc alimlərin Şuşa ilinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransı (09-10 dekabr 2022
 4. “New problems of science and ways of their solution”, March 7-8, 2023, Paris France.
 5. Scientific discussion (Praha, Czech Republic) –31.03.2023-14.04.2023. ISSN 3041-4245 The journal is registered and published in Czech Republic.
 6. III international scientific conference. Vienna. Austria. 06-07.04.2023 62 ARTIST PERSONALITY AND LITERARY PROCESS.
 7. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili 2023
 8. GDU May konfransı Heydar Aliyev’s role in the development of Azerbaijani science 2023

SERTİFİKAT VƏ TƏLTİFLƏR

 1. Ministry of Education of Azerbaijan Republic Azerbaijan University of Languages Baku In-service Teachers Training and Retraining Institute. Training session within the framework of the 511329-TEMPUS-1-2010-1-A-TEMPUS-JPCR (Reforming Inteprting and Translation Studies in Azeraijan) Project on held 18-22 April 2011.
 2. Teacher training course at the University of Essex, İnternational Academy 27th February—9th March, 2012 within the framework of

AUL-TEMPUS JEP-RITSA: 511329-TEMPUS-1-2010-1-AZ-TEMPUS-JPCR

 • Azərbayca RespublikasıTəhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2012-ci il 19-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfrans serifikatı
 • IV International Scientific Conference of Young Researchers between 29-30 April 2016 dedicated to the 93rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev.
 • ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Training methodology and evaluation process of foreign languages at Ganja State University from 12th of February to 16th of February, 2018 for a total of 12 hours in-class lectures and successfully completed the course. The one week intensive program organized in the framework of ERASMUS+ KA1—INTER-INSTITUTIONAL Agreement between the Ca Foscari University in Venice and Ganja State University
 • ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. The Italian language course—Beginner level A1 at Ganja State University from 01st of February to 16th of February, 2018 for a total of 24 hours in-class lectures and successfully completed the course. The two weeks intensive program organized in the framework of ERASMUS+ KA1—INTER-INSTITUTIONAL Agreement between the Ca Foscari University in Venice and Ganja State University
 • Gəncə Dövlət Universiteti FƏXRİ FƏRMAN “Novruz” bayramı münasibətilə və əməkdə fərqləndiyinə görə Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun 27 aprel  2019-cu il tarixli 2\53 saylı əmri ilə təltif olunmuşdur.
 • Gəncə Dövlət Universiteti FƏXRİ FƏRMAN 27 aprel 2019-cu il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində təşkil olunmuş ümumtəhsil məktəblərinin X-Xİ sinif şagirdləri arasında xarici dillər üzrə fənn olimpiadasının təşkilində fəal iştirakına görə Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun 08 may 2019 cu il tarixli 2\86 saylı əmri ilə təltif olunmuşdur.

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili, İtalyan dili, Türk dili