Cəlilova Türkan Müzadil qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müəllimi Cəlilova Türkan Müzadil qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

29 mart 1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur

 İki övladı var. 2018-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADILARI

 1. 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin xarici dillər fakültəsini bitirmişdir.
 2. 2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

Telefon: 50-522-68-34

E-mail: calilovat@mail.ru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filalında müəllim.
 2. 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında müəllim.

“İngilis dilinin kommunikativ fonetikası”, “Tələffüz vərdişləri” “Şifahi anlama” fənnləri üzrə praktik dərslər aparır. 40 elmi əsərin, o cümlədən 2 fənn proqramı, 1 dərs vəsaiti, 1 elektron kitabın müəllifidir.

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRASLARDA İŞTİRAKI:

 1. Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illik yubileyinə həsr olunmuş VII Beynəlxalq elmi konfrans 25.09.2020
 2. Həbibinin anadan olmasının 550 illik yubileyinə həsr olunmuş XI Beynəlxalq elmi konfrans 19.12.2020
 3. Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr olunmuş X Beynəlxalq elmi konfrans 23.01.2021
 4. “World Science: Problems and Innovations” International Symposium, 26.07.2021, USA/Michigan
 5. Qarabağ Zəfərə Gedən Yol Beynəlxalq Konfrans 28.08.2021, Isveç/Goteborg
 6. Science and culture in the modern world International Symposium, 26.12.2021, Isveç/Stokholm
 7. Colloquium-journal №37 (124), 2022, Polşa/Varşava
 8. Colloquium-journal, 2023, Polşa/Varşava

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Dilçiliyin tarixi və əlaqədə olduğu sahələr”, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2018/1
 2. Cəlilova T. M., “Intonation of emphatic speech”, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2018/3
 3. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Language, Race and Culture”, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2018/3
 4. Cəlilova T. M., Aslanova M. İ., “Linguistic typology and study of language” Tağıyev oxuları, elmi məqalələr məcmuəsi, 2018/2
 5. Cəlilova T. M., “Comparative methods in linguistics” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2019/1
 6. Cəlilova T. M., “Problems in foreign language teaching” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2019/2
 7. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Language and its development stages”, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2019/3
 8. Cəlilova T. M., Aslanova M. İ., “Ways of teaching grammar” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2020/1
 9. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Morphological structure of English words” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2020/2
 10. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Development of listening skills in teaching English” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2021/1
 11. Cəlilova T. M., “Home Reading As An Aspect Of Teaching Foreign Language”, Colloquium-journal Polşa/Varşava, 2022/37(124)
 12. Cəlilova T. M., Rəhimov M. N., “Translation as an aspect of linguistics”, Annali d’Italia Florence, Italy, 2022/33
 13. Cəlilova T. M., Rəhimov M. N., “Stylistic differentiation of the vocabulary of the English language”, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2022/2
 14. Cəlilova T. M., Məmmədzadə N. Y., “Classification of Loanwords From French and German in Modern English” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2022/3
 15. Cəlilova T. M., Aslanova M. İ., Technology for the Development of Skills and Abilities of Foreign Language Writing”, Colloquium-journal Polşa/Varşava, 2023/4(163)
 16. Dərs Vəsaiti: “Xarici dildə tələffüz vərdişlərinin formalaşdırılması”-2022

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili, Türk dili