Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri  dos. Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

  13 oktyabr 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

  Ailəlidir, 2 övladı var. 2008-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Telefon: 050-896-91-85

E-mail: ib1303@mail.ru

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

   1995-1999-cu illərdə Bakı şəhərində “ Xəzər” Universitetində “İngilis-Ərəb” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.

   2001-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Müqayisəli dilçilik” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

   2018-ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatı” və “Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı)” iki ixtisas üzrə Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi almişdır.

   2022-ci ildə dosent (at-siz) elmi adi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2001-ci illərdə orta məktəbdə müəllim.
 • 2001-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.
 • 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.
 • 2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında müdir (əvəzi)
 • 2023-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri

          TƏLTİFLƏRİ

 • 12.2018-ci il tarixli 2/180 saylı əmrə əsasən 8 dekabr 2018 ci il tarixdə Gəncə və ətraf rayonların orta ümumi təhsil məktəblərinin X-XI şagirdləri üçün universitetdə təşkil olunmuş xarici dillər üzrə olimpiadada fəal iştirakına görə Abdullayeva Elnarə Kamandar qızına “Təşəkkür”  elan edililib.
 • 03.2018- il tarixli 2/53 saylı əmrə əsasən Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı əməkdə fərqləndiyinə görə “Fəxri fərmanla” təltif edilsin.
 • 5 oktyabr müəllimlər günü münasibətilə  10.2018  tarixli 2/128 saylı əmrə əsasən  Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı “Fəxri fərmanla” təltif edilib.
 • 05.2019 tarixli 2/86 saylı əmrə əsasən Gəncə və ətraf rayonların orta ümumi təhsil məktəblərinin X-XI sinif şagirdləri üçün universitetdə  təşkil olunmuş xarici dillər üzrə olimpiadasında fəal iştirakına görə Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı “Fəxri fərmanla” təltif edilib.
 • 02.03.2023 tarixli 2/31 saylı əmrə əsasən Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibətilə “Fəxri fərmanla” təltif edilib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Müasir dövrdə (1991-2011-ci illər) ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda  Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi problemləri”.

 

   “X/D hazırlığının müasir problemləri”, “Kommunikativ fonetika”, “Dilşünaslığın tarixi və inkişafı”, “X/D hazırlığının tarixi və metodikası” və s. Fənnlər üzrə mühazirə və praktik dərslər aparır.

40 elmi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, 6  proqram və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • “Bədii tərcümədə adekvatlıq”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti.Gəncə Dövlət Universiteti.Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı 2018
 • “Имадеддин Насими- символ мужества и верности”. Gəncə Dövlət Universiteti.Gənc Alimlərin IV Respublika Elmi-Praktik Konfransı 2019
 • “Современная обучения английскому языку”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri 2019
 • “The importance of correct pronunciation in language learning”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri 2020
 • “Differences in the articulation bases of English, Azerbaijan and Russian vowel phonemes”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri 2021
 • “The difficulties of teaching English language”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri 2022
 • “Теория перевода художественной литературы”. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri 2022
 • “English translations of medieval classical Azerbaijan literature”. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY. 2022
 • “Avropa ölkələrində Şərq ədəbiyyatının tədqiqi”. Mingachevir State University. International Scientific Conference.“Educational and scientific activity in a new time: realities and challenges” 2022
 • “Connection between linguistics and literature” 7th International New York Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences on February 18-20,2023
 • “Semantic groups of words in the lexical system of the English language” XXXV International Scientific Symposium “Mahmud Kashgari: Common Heritage of the TURKIC World”held on February 25,2023 in Amsterdam/Holland
 • “Ulu öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı”. Gəncə Dövlət Universiteti. “Müasir təbiət və iqtisad elimlərin aktual problemləri” beynalxalq elmi konfrans. 05-06 may 2023

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRASLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2012-ci il 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2013-cü il 19-20 dekabr tarixlərində Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransı.
 • Пятигорск. I Международная научно-практическая конференция 24-25 октября 2014 года
 • Participation Certificate. Attended the İtalian language course. Beginer level A1 at Ganja State University from 01st of February to 16th of February, 2018 for a total of 24 hours in-class lectures and successfuly completed the
 • Participation Certificate.Attended the italian language course.Beginer level a1 at Ganja State University from 01stof February, 2018 for a total of 24 hours in-class lectures and successfuly completed the 
 • For participating in the İnternational Scientific Conference “Educational and Scientific Activity in a new time : Realities and Challenges”2023
 • Certificate of Participation .”Mahmud Kashgari: Common Heritage of the turkic world” held on February 25,2023 Amsterdam /Holland
 • Certificate of Participation .Paricipated in the 77th İnternational New York Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences on February 18-20,2023 and orally presented the paper entitled ”Connection Between Linguistics and Literature”

Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili, Ərəb dili,Türk dili, İtalyan dili, Alman dili