Abbasova Yaqut Novruz qızı

Müəllim Abbasova Yaqut Novruz qızı

Abbasova Yaqut Novruz qızı

Fransız dili kafedrasının müəllimi

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1.1987- ci ildə 20 dekabrda Naftalan şəhərində anadan olmu.dur.

  1. 1993-2001-cü illərdə Gonboy rayonu, Dəlimməmədli şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  2. Ailəlidir bir övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADI

  1. 2004-2008 Azərbaycan Dillər Universitetində Fransız dili ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
  2. 2009-2011 Azərbaycan Dillər Universitetində Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
  3. 2015- ci ildə GDU- nun “Təsilin əsasları və Pedaqogika” kafedrasının qiyabi dokturantura pilləsində təhsil alır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  1. 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  1. Linqvistika, fransız dilinin ədəbiyyatı, təlim tərbiyənin nəzəriyyəsi və prinsipləri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1.Təlim pirinsiplərinin  təsnifiŞ sistemləşdirilməsi və ifadəsi ilə bağlı mülahizələr. Elmi əsərlər ( xüsusi buraxlış) №3, Bakı 2013, 1səh

  1. Характеристическосо бенности реакции нравственног воспитания учащихся на уроках. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, N0 2, Bakı, 2013, səh2

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

  1. Fransa sivilizasiyası və mədəniyyəti. Proqram Gəncə,2014. Səh 53