Abbasova Yaqut Novruz qızı

 

 

Gəncə Dövlət Universitetinin Fransız dili  kafedrasının baş müəllimi Abbasova Yaqut Novruz  qızı

Vəzifəsi:  Baş müəllim  

Telefon:  +994504550555

Email: abbasova_yaqut@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat:  1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1994-2004 cü illərdə 1saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

Ailəlidir, iki övladı var.

 Təhsili: Ali

2004-2008-ci illərdə ADU-nun “Fransız dili” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır

2009-2011 ci illərdə ADU-nin “Xarici Ölkə xalqlarının ədəbiyyatı (fransız ədəbiyyatı)” (fərqlənmə) ixtisasının magistr pilləsini bitirmişdir.

2015-ci ildə GDU-nin qiyabi doktorantura pilləsini bitirmişdir.

Elmi dərəcəsi və adları: Baş müəllim

Əmək fəaliyyəti:

 2011– cı il ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Fransız dili” kafedrasında müəllim

2015 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Fransız dili” kafedrasında baş müəllim

Tədqiqat sahəsi: 58.01.01. Təlim-tərbiyənin nəzəriyyəsi.

Elmi əsərləri:

 1. Təhsil sistemində pedaqoji texnologiyalardan istifadənin konseptual əsasları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər, Naxçıvan, 2017. №5 (86) II cild.
 2. Təhsil təcrübəsində “Pedaqoji texnologiya” mühüm amil kimi. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, Gəncə 2017. №3
 3. Fərdiləşdirmə və diferensiallaşdırma yolu ilə Həyat bilgisi fənninin tədrisində şagirdlərin idrakının fəllaşdırılması. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, Gəncə. 2019
 4. Развитие профессиональной компетентности учи-телей в применении новых технологий обучения, активируюших познание учащихся. Науцный Журнал. Иэвестия Балтийской Государственной Академии Рыбопромышленного флота. Калининград. http://lib.bgarf.ru.2020. № 2 (52).
 5. Направления развития идей междисциплинарных связей в педагогике. Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам IV междунар. науч.-практ. Конф. М., Изд. «МЦНО», 06 февраль 2017. № 2(4)
 6. İbtidai siniflərdə Həyat Bilgisi fənninin tədrisində şagirdlərdə özünüfəallaşdırma bacarıqlarının yaradılması. Təhsil Problemləri İnstitu. Elmi Əsərlər, Bakı 2021. №6
 7. Öjen İonesko dramaturgiyasının bədii xüsusiyyətləri. (Metodik vəsait).Gəncə, 2018
 8. Şifahi Anlama ( Fənn proqramı). Gəncə Dövlət Universiteti, (Xarici Dillər Fakültəsinin göstərişi ilə) . Gəncə.2023

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfraslarda iştirakı:

 1. Subject of “Life Skills”in primary schools and using the new training technologies in its training. The collection includes 9th International Conference «Resent trend in Science and Technology management» by SCIEURO in London. 23-29 January, 2018
 2. Şagirdlərin idrak fəallığının pedaqoji-psixoloji məzmunu. AEM. Təbiət və Elm Beynəlxalq elmi jurnal. “Təbiət elmlərinin əsasları” mövzusunda II Respublika Elmi Konfransı. Bakı. 2020
 3. Autoactivation dans le processus pédagogique et les principales directions de l’application de nouvelles technologies d’enseignement. Konfrans materialı. MonografiaPokonferencyjna. Nowy Sposob Rozwoju Pedagogika.30.11.2017

Təltiflər:

“Gələcək üçün Təhsil” təlim kursu. 2010. Gəncə ş.

“Village Français 2013”. Treninq, Gəncə ş.

Stage edagogique 2015, Besançon, Fransa

“Təhsilin qloballaşması” I Beynəlxalq simpozium. Xəzər Universiteti, Baki, 2018

“Recend trend in Sciense and Technology management” Held by Scieuro in London 2018

Attestation Ateliers Culturels (onlayn),  Azərbayvan Fransa İnstitu, 2021.

Attestation “Concevoir et animer une formation”. En ligne. CLA. Institut Français. 2022

Formation pédagogique et interculturelle pour professeurs de français langue            étrangère et seconde. France, Nice- 15/07/2022-22/07/2022

Dil bilgisi: Rus , Fransız , İngilis dilləri.

Partiyalığı : Yeni Azərbaycan Partiyası. 20.04.2009