Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Müəllim Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Fransız dili kafedrasının müəllimi

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1.1981- ci ildə 22 mayda  Ermənistan respublikasının Vardenis  şəhərində anadan olmuşdur.

  1. 1987-1998-ci illərdə Göygöl rayonu , 3 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır
  2. Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADI

  1. 1999-2003-cü illərdə, Lənkəran Dövlət Universitetində ” Filologiya”( Fransız dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
  2. 2009-2011 -ci illərdə, Naxçıvan  Dövlət  Universitetində “ Dilşunaslıq” üzrə magistr (fərqlənmə)  dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  1. 2003-2006-cı illərdə, Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə fransız dili müəllimi
  2. 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində fransız dili müəllimi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Oxu və nitq, fransız dilinin proqressiv fonetikası.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1.Quelques particularités de l`emploi du temps présent français et sa comparaison

avec l`azerbaïdjanais.Gəncə 2013.Elmi xəbərlər,səh 148.

2.Quelques moyens dans l`acquisition des temps français par les apprenants azerbaïdjanais. Gəncə 2016.Elmi xəbərlər,səh

1.“XX əsrin I yarsında fransız poeziyasının əsas nümayəndələrinin forıa və məzmun axtarışları.”İspaniya, Volensiya yanvar 2022.

2. « Rôle application et le choix des poèmes dans l’enseignement du français. Le français, un passeport culturel multicartes parmi les principales langues internationales”adlı beynəlxalq konfrans.

22 aprel Bakı 2022

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ