Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Müəllim Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Fransız dili kafedrasının müəllimi

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1.1981- ci ildə 22 mayda  Ermənistan respublikasının Vardenis  şəhərində anadan olmuşdur.

  1. 1987-1998-ci illərdə Göygöl rayonu , 3 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır
  2. Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADI

  1. 1999-2003-cü illərdə, Lənkəran Dövlət Universitetində ” Filologiya”( Fransız dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
  2. 2009-2011 -ci illərdə, Naxçıvan  Dövlət  Universitetində “ Dilşunaslıq” üzrə magistr (fərqlənmə)  dərəcəsi almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  1. 2003-2006-cı illərdə, Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə fransız dili müəllimi
  2. 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində fransız dili müəllimi

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Oxu və nitq, fransız dilinin proqressiv fonetikası.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1.Quelques particularités de l`emploi du temps présent français et sa comparaison

avec l`azerbaïdjanais.Gəncə 2013.Elmi xəbərlər,səh 148.

2.Quelques moyens dans l`acquisition des temps français par les apprenants azerbaïdjanais. Gəncə 2016.Elmi xəbərlər,səh

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ